Мета та завдання

Основною метою журналу "Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія" є публікація нових досліджень, теорій та практичних рекомендацій у галузі психології.

Завдання журналу:

  1. Поширення знань: журнал може забезпечувати платформу для поширення нових досліджень, теорій та методик у галузі психології, а також стимулювати обмін ідеями серед вчених, практиків та інших зацікавлених осіб.

  2. Сприяння розвитку: журнал може сприяти розвитку наукової думки у галузі психології, пропонуючи нові ідеї та дослідження.

  3. Практична користь: надання практичних рекомендацій для професіоналів психологічної сфери, які можуть допомогти їм у роботі з клієнтами.

  4. Виховання: сприяння вихованню громадської свідомості щодо психологічних питань, забезпечуючи доступ до інформації для широкої аудиторії.