Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кузікова Світлана Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2574-9985

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Вертель Антон Вікторович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2247-7443

Гірняк Андрій Несторович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3854-4866  

Гуляс Інеса Антонівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4960-4011

Карпенко Зіновія Степанівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри нейрокогнітивної психології, Педагогічний університет імені Комісії національної освіти у Кракові, Республіка Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0747-2591

Корнієнко Інокентій Олексійович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Мукачівський державний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1451-4128

Литвиненко Олена Олександрівна – доктор психологічних наук, доцент кафедри практичної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2152-7285

Онуфрієва Ліана Анатоліївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та практичної психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2442-4601

Усик Дмитро Борисович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1350-5847

Фоменко Карина Ігорівна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2511-6803  

Фурман Оксана Євстахіївна – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи, Західноукраїнський національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7082-9717