СУБ’ЄКТНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО У МІНЛИВОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/psyspu/2023.2.3

Ключові слова:

здобувачі, педагогічний ЗВО, комунікативні взаємодії, умови навчання, суб’єктні якості, навчальна та комунікатива суб’єктність.

Анотація

Стаття спрямована на виявлення рівнів розвитку суб’єктності здобувачів педагогічного ЗВО та їхнього зв’язку зі здатністю до спільних (кооперативних) взаємодій у мінливих умовах навчання. Під час проведеного дослідження було отримано дані про рівень розвитку стадій суб’єктності та суб’єктні якості, що забезпечують активність у комунікативних взаємодіях. Дослідження мало пілотажний характер і надалі буде продовжене на ширшій вибірці здобувачів. Проте отримані результати вказують на необхідність ширшого використання активних методів навчання здобувачів педагогічного ЗВО. Насамперед ідеться про розвиток таких суб’єктних якостей, які забезпечували б практичне застосування отриманих знань як засіб навчання, включаючи здатність до суб’єкт-породжуючого та суб’єкт-спільного типів взаємодії в процесі навчання. Отримані результати дають можливість стверджувати, що перенесення процесу навчання майбутніх педагогів у шкільне середовище збільшує кількість здобувачів 5-го курсу з високим ступенем виразності «низьких» стадій суб’єктності та знижує кількість здобувачів з високим ступенем виразності «високих» стадій. Кореляційний аналіз (r-Спірмен) виявив меншу кількість зв’язків стадій суб’єктності та характеристик комунікативних взаємодій у вибірці 5-го курсу. Метод структурного аналізу А. Карпова дозволив зробити висновки, що структура досліджуваних параметрів, що сформувалася на 4-му курсі, зазнає серйозних змін у разі перенесення процесу навчання у середовище загальноосвітньої школи: індекс організованості структури у вибірці 5-го курсу нижчий, ніж у вибірці 4-го курсу, що свідчить про появу розривів зв’язків навчальної та комунікативної суб’єктності.

Посилання

Капінус О.С. Методологія, теорія і методика формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2020. 600 с.

Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу: соціально-психологічний вимір : монографія. Київ : Міленіум, 2017. 184 с.

Bandura A. Toward a Psychology of Human Agency: Pathways and Reflections. Perspectives on Psychological Science. 2018. Vol. 13(2). P. 130–136. DOI: 10.1177/1745691617699280.

Martin J., Gillespie А.A. Neo-Meadian Approach to Human Agency: Relating the Social and the Psychological in the Ontogenesis of Perspective-Coordinating Persons. Integrative Psychological & Behavioral Science. 2010. Vol. 44. Issue 3. P. 252–272.

Sugarman J., Martin J. Theorizing Relational Agency: Reactions to Comments. Journal of Constructivist Psychology. 2011. Vol. 24. Issue 4. P. 321–323.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-05