Мета та завдання

Метою журналу "Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія" є публікація новітніх досліджень у галузі мовознавства, літературознавства та педагогіки.

Основним завданням журналу є сприяння розвитку науки, популяризація актуальних досліджень та наукових відкриттів, а також забезпечення обміну інформацією та ідеями між науковцями у цих галузях.

Крім того, журнал має додаткові завдання:

  • Розширення наукового дискурсу у філології, педагогіці та суміжних галузях;
  • Формування нових дослідницьких напрямків у галузі філологічних та педагогічних наук;
  • Підвищення наукового рівня викладачів та студентів;
  • Розробка та впровадження нових методів досліджень в галузі філологічних та педагогічних наук;
  • Підтримка міжнародного наукового співробітництва в галузі філологічних та педагогічних наук.