Поточний номер

№ 5 (2024): Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія. 2024. № 5. 62 с. 
Засновники: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ухвалено до друку: 25 березня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-15

РОЗДІЛ 1 МОВОЗНАВСТВО

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА

Переглянути всі випуски

Назва журналу: Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Рік заснування: 2023

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 479 від 29.02.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-03340

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року (додаток 3)

Галузь знань: освіта/педагогіка, гуманітарні науки

Спеціальності: 015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями), 035 - Філологія 

ISSN 2786-8052 (print), 2786-8060 (online)

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. 

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері філологічних та педагогічних наук. Видання допомагає відстежувати та аналізувати тенденції у галузі мовознавства, літературознавства та педагогіки і сприяє розвитку науки в цих напрямках.

Збірник призначений для широкого кола фахівців: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.