Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8697-8602

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Архангельська Алла Мстиславівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри славістики, Університет імені Ф. Палацького в Оломоуці, Чеська республіка
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0699-3026

Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освіти дорослих, Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3437-7995

Бідюк Наталя Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6607-8228

Герман Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2915-7330

Горболіс Лариса Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4775-622X

Григоренко Тетяна Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4616-6853

Данилюк Сергій Семенович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0656-2413

Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального  та  прикладного  мовознавства  і  слов’янської  філології,  декан  факультету  філології,  психології та іноземних мов, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7398-6091

Капранов Ян Васильович – доктор філологічних наук, професор, доцент факультету гуманітарних наук та образотворчого мистецтва, Економіко-гуманітарний університет у Варшаві, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2915-038X

Коваль Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7698-3600

Козлова Вікторія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та лінгводидактики, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6882-2738

Кравець Лариса Вікторівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри  філології, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5486-0642

Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1858-9269

Морська Лілія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор Інституту Педагогіки, Жешувський університет, Республіка Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3437-7995

Подосиннікова Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6123-4845

Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5985-2422

Сидоренко Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, директор, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6626-4581

Струк Анна Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6442-8098

Хижняк Інна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4227-8268

Цюняк Оксана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4573-1865

Шарова Тетяна Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору навчально-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю відділу роботи з обдарованою молоддю, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5846-6044