КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ НАУКОВОГО ВІДЕОБЛОГУ ЯК ЖАНРУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.3

Ключові слова:

комунікативні параметри, лінгвопрагматичні параметри, лінгвістика блогів, прагматичні параметри, науковий відеоблог, влог.

Анотація

Наукові відеоблоги (vlogs) – це швидко прогресуючі онлайн-платформи для обміну науковою інформацією та охоплення широкого кола наукових тем для поширення наукової інформації серед широкої аудиторії. У статті досліджено комунікативні та прагматичні параметри наукового відеоблогу як жанру інтернет-дискурсу; проаналізовано характеристики й особливості наукових відеоблогів, а також їх внесок в онлайн-комунікацію. Однією з ключових особливостей наукових відеоблогів, розглянутих у статті, є використання візуальних презентацій для популяризації складних наукових концепцій за допомогою зображень, графіків, анімації, демонстрацій тощо у візуально привабливий спосіб для покращення загального розуміння наукового контенту та залученості аудиторії. Мовні параметри словесної подачі відеоблогерів відіграють важливу роль в ефективному поширенні наукової інформації. Вони повинні використовувати чітку та переконливу мову, уникаючи жаргонізмів і складних технічних термінів, які можуть перешкодити розумінню, і забезпечувати відповідний мовний стиль, робити контент більш доступним для глядачів із різнома- нітним освітнім рівнем. Інтерактивний підхід створює відчуття спільності та дає змогу обмінюватися ідеями та знаннями. Наукові відеоблоги мають на меті подолати розрив між науковими дослідженнями та широкою громадськістю, роблячи складні концепції більш зрозумілими й доступними для різноманітної цільової аудиторії, для якої відеоблогери адаптують свій контент, використовуючи приклади, аналогії та методи оповідання, щоб покращити розуміння. Наукові відеоблоги виникли як популярний жанр інтернет-дискурсу, пропонуючи унікальну та привабливу платформу для поширення й популяризації наукових знань. Створюючи візуальні презентації, використовуючи чітку вербальну подачу й інтерактивні елементи, відеоблогери ефективно доносять складні наукові концепції до різноманітної аудиторії. Комунікативні та прагматичні параметри покликані сприяти успіху та впливу наукових відеоблогів і є предметом подальших лінгвістичних досліджень.

Посилання

Lestari N. Improving the speaking skill by vlog (video blog) as learning media: the EFL students perspective. International journal of academic research in business and social sciences. 2019. Vol. 9, no. 1. URL: https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i1/5490.

Hyland K., Zou H. (. In the frame: signalling structure in academic articles and blogs. Journal of pragmatics. 2020. Vol. 165. P. 31–44. URL: https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.05.002.

Munoz Morcillo J., Czurda K., Robertson-von Trotha C. Y. Typologies of the popular science web video. Journal of science communication. 2016. Vol. 15, no. 04. P. A02. URL: https://doi.org/10.22323/2.15040202.

Hung S.-T. Pedagogical applications of Vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British journal of educational technology. 2010. Vol. 42, no. 5. P. 736–746. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2010.01086.x.

Zou H., Hyland K. Reworking research: interactions in academic articles and blogs. Discourse studies. 2019. Vol. 21, no. 6. P. 713–733. URL: https://doi.org/10.1177/1461445619866983.

Pascual D. Analysing digital communication: Discursive features, rhetorical structure and the use of English as a lingua franca in travel blog posts. Journal of English studies. 2018. Vol. 16. P. 255. URL: https://doi.org/10.18172/jes.3556.

Martínez Palacios I. M. Methods of data collection in English empirical linguistics research: results of a recent survey. Language sciences. 2020. Vol. 78. P. 101263. URL: https://doi.org/10.1016/j.langsci.2019.101263.

Reinhardt J. Social media in second and foreign language teaching and learning: blogs, wikis, and social networking. Language teaching. 2018. Vol. 52, no. 1. P. 1–39. URL: https://doi.org/10.1017/s0261444818000356.

Zou H. (Hyland K. “Think about how fascinating this is”: engagement in academic blogs across disciplines. Journal of English for academic purposes. 2020. Vol. 43. P. 100809. URL: https://doi.org/10.1016/j.jeap.2019.100809.

Puspita D., Suprayogi S. Language use variation of L2 writers in weblog across different gender and genres. Rainbow: journal of literature, linguistics and culture studies. 2021. Vol. 10, no. 2. P. 42–50. URL: https://doi.org/10.15294/rainbow.v10i2.48936.

Eldursi S. Formality and contextuality in blogs: a linguistic analysis. Goteburg Universitet, 2014. 79 p. URL: http://hdl.handle.net/2077/35179.

Mandasari, B., & Aminatun, D. (2020). VLOG: A Tool to Improve Students’ English Speaking Ability At University Level. Proceedings Universitas Pamulang, 1 (1).

Mandasari B., Aminatun D. VLOG: a tool to improve students' English speaking ability at university level. The 3rd Indonesian International Conference on Linguistics, Language Teaching, Literature and Culture: Proceedings Universitas Pamulang. Indonesia, 2019. P. 245–254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22