ТИПОВІ СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ КНИГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.7

Ключові слова:

оніми, перекладацькі трансформації, перекладацькі прийоми, фонові знання, екстралінгвістичні чинники.

Анотація

У статті розглянуто типові перекладацькі трансформації та прийоми, що використовуються для передачі назв книг сучасної англомовної белетристики українською мовою. За результатами дослідження встановлено, що назви книг належать до категорії онімів (власних імен) за структурними особливостями (вираження назви окремою лексемою, простою номінативною фразою, словосполученням чи різнотипними реченнями) і функціональними ознаками (номінація та ідентифікація певного твору художньої літератури з метою відрізнити його від будь-якого іншого зразка аналогічного літературного жанру). Під час дослідження застосовано міждисциплінарний підхід до комплексного розгляду проблеми перекладу назв книг на межі філологічної та перекладацької наук, оскільки спосіб перекладу онімів часто обумовлений лексико-граматичними, семантичними та прагматичними особливостями вихідної мовної одиниці, що ставить перед перекладачем складне завдання реалізувати в перекладі назви книги не лише номінативну, а й інформативну, культурну, емотивну, експресивну функції, передати прагматичне навантаження (у межах реалізації маркетингової стратегії). Виявлено, що залежно від плану вираження оригінальної назви книги перекладачі вдаються до дослівного перекладу або калькування, антонімічного перекладу, підбирають словникові відповідники (за наявності полісемії), застосовують прийом опущення для уникнення надлишковості тощо. Встановлено, що фонові знання про зміст і сюжет твору впливають на вибір перекладачем тих чи інших граматичних конструкцій або граматичних категорій, наприклад категорії роду іменника (вона не властива англійській мові, адже була втрачена в певний період її історичного розвитку), що зумовлено насамперед різноструктурною природою слов’янських і германських мов.

Посилання

12 нових книжок, які варто прочитати у 2023 році. Vogue UA. URL: https://vogue.ua/article/culture/knigi/10-naygolovnishih-knizhok-yaki-varto-prochitati-u-2023-roci-51037.html (дата звернення: 30.11.2023).

Воробйова Т., Смалько Л. Назви художніх творів та заголовки як перекладацька проблема (на матеріалах англомовної художньої літератури у перекладах українською). Лінгвостилістичні студії. 2018. Вип. 8. С. 140–151.

Загальний народний англійсько-український словник. URL: https://e2u.org.ua/s?w=great&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on (дата звернення: 30.11.2023).

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.

Книжки, на які ми чекаємо в 2023 році. The Village. URL: https://www.village.com.ua/village/knowledge/booksof-the-month/334801-knizhki-na-yaki-mi-chekaemo-v-2023-rotsi (дата звернення: 30.11.2023).

Лужна О. Заголовок художнього твору як проблема перекладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 17, 2013. Розділ ІІ. Теорія і практика перекладу. С. 174–179.

Престижна література. Розповідаємо про головних претендентів на Букерівську премію 2021. URL: https://chas.news/current/prestizhna-literatura-rozpovidaemo-pro-golovnih-pretendentiv-na-bukerivsku-premiyu-2021 (дата звернення: 30.11.2023).

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.

Що готує для читачів Старий Лев у 2023 році? Розповідаємо! URL: https://starylev.com.ua/news/shho-gotuyedlya-cytaciv-staryy-lev-u-2023-roci-rozpovidayemo (дата звернення: 30.11.2023).

Юлдашева Л. Заголовок як особлива номінативно-предикативна одиниця. Філологічний часопис. 2016. Вип. 1 (7). С. 87–93.

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ (дата звернення: 30.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22