РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.10

Ключові слова:

категорія інтертекстуальності, юридичний дискурс, переклад, гіпертекст, гіперпосилання.

Анотація

Забезпечення високоякісного перекладу юридичних текстів у сферах міжнародного та порівняльного права є одним з викликів сучасного правового суспільства. Це завдання зумовлене розширенням міжнародних стосунків та перспективами вступу України до ЄС. Саме цим визначається актуальність нашого дослідження, яке ставить на меті аналіз функціонування категорії інтертекстуальності в текстах оригіналів та текстах перекладів законів та законодавчих актів ЄС і України. Дійшли висновку, що категорія інтертекстуальності є базовою категорією в процесі текстової комунікації у сфері міжнародного і порівняльного права. У цій статті розглядаються засоби реалізації категорії інтертекстуальності на експліцитному рівні юридичних текстів українською та англійською мовами. Пряме цитування інших законів, а також посилання на тексти законів на полях, що здійснювалось задля тлумачення законів середньовіччя, вже не є засобом пояснення, який широко використовується в текстах сучасних законів. Відмова від використання цього засобу слугує забезпеченням компресії тексту. Цитування та посилання на інші тексти в тому обсязі, в якому вони є, стало можливим лише протягом двох останніх десятирічь завдяки технічній можливості гіперпосилання. Особливо важливою функцією гіперпосилання є для текстів перекладів юридичних актів та законів, оскільки вони забезпечують тлумачення документів і вносять вагомий внесок в їх розуміння. Одним із поширених засобів реалізації категорії інтертекстуальності в юридичних текстах є внутрішні посилання, тобто посилання на статтю або пункт цього закону, на додаток. Використання гіперпосилань робить весь сучасний процес наукових досліджень інтертекстом, що своєю чергою забезпечує можливість розуміння мови порівняльного права. Засоби реалізації категорії інтертекстуальності забезпечують своєрідний діалог між текстом оригіналу і текстом перекладу. Текст закону мовою оригіналу, текст перекладу та інтерпретація тексту закону реципієнтом створюють єдиний інтер- текст. Засоби реалізації категорії інтертекстуальності здійснюють, своєю чергою, забезпечення ефективності інтерпретації та розуміння текстів законів.

Посилання

Allen Gr. Intertextuality. London and New York : Routledge Tailor and Francis Group, 2000. 249 p.

Genette G. The architext: an introduction. Berkeley : University of California Press, 1992. 95 p.

Bazermann, Ch. Intertextuality: How Texts Rely on Other Texts. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/315112479_Intertextuality_How_Texts_Rely_on_Other_Texts_1.

Соколова І.В. Інтертекстуальність як текстооформлююча категорія інформаційно-рекламних текстів (на матеріалі англійської мови). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. Луганськ. 2013. Частина III. C. 101–106.

Reffaterre M. Intertextuality vs Hypertextuality. New Literary History. 1994, № 4, Vol. 25. Part 2. P. 779–788.

Raisch M.J. Codes and Hypertext: the Intertextuality of international and comparative Law. Georgetown Public Law Research Paper. 2008, № 10-09. P. 101–131.

Список джерел ілюстративного матеріалу:

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України у Програмі ЄС LIFE – Програмі дій з довкілля та клімату від 20.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_002-22#Text (дата звернення: 21.08.2023).

Угода між Україною та Європейською організацією з безпеки аеронавігації (ЄВРОКОНТРОЛЬ) щодо впровадження Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності від 19.12.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944_001-22#Text (дата звернення: 21.08.2023).

Закон «Про офіційну мову» Латвійського парламенту від 13.01.2000 року. URL: https://likumi.lv/ta/en/en/id/14740-official-language-law (дата звернення: 21.08.2023).

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text (дата звернення: 21.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22