ОСМИСЛЕННЯ ТЕМИ «ВТРАЧЕНОГО ПОКОЛІННЯ» В РОМАНАХ «ТРИ ТОВАРИШІ» ЕРІХА МАРІЇ РЕМАРКА ТА «ВОРОШИЛОВГРАД» СЕРГІЯ ЖАДАНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.14

Ключові слова:

повоєнна дійсність, пострадянський час, смисл буття, тривога, світосприйняття.

Анотація

Метою розвідки є дослідження теми «втраченого покоління» у романах «Три товариші» Еріха Марії Ремарка та «Ворошиловград» Сергія Жадана. Дослідження ґрунтується на загальнонаукових методах аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. Елементи історико-літературного підходу сприяли дослідженню подій Першої світової війни та повоєнної дійсності, а також розпаду СРСР і його наслідків. Проблемно-тематичний, філософський і психоаналітичний підходи були використані в дослідженні відображення авторами теми «втраченого покоління» в романах «Три товариші» Е. М. Ремарка та «Ворошиловград» С. Жадана. Порівняльний аспект творів «Три товариші» Е. М. Ремарка та «Ворошиловград» С. Жадана дав змогу простежити подібність світоглядів героїв українського й німецького письменників, відчуття персонажами абсурдності буття та спроби адаптації до умов повоєнного та пострадянського життя. Зважаючи на те, що роман Е. М. Ремарка є складовою частиною трилогії, увагу також звернено на романи «На західному фронті без змін» і «Повернення» з метою простеження особливостей формування образів героїв твору «Три товариші». З’ясовано, що саме вплив воєнної дійсності й несвідома участь молодих людей у воєнних діях наклали відбиток на руйнування людської сутності хлопців та їх дестабілізацію. Аналіз роману Сергія Жадана «Ворошиловград» дав змогу розкрити сутність пострадянської дійсності та трагізм покоління 90-х, що стало свідком руйнації тоталітаризму в СРСР. Зосереджено увагу на художній реалізації антигуманного впливу війни та тоталітарного режиму на людську психіку й моральний занепад людини. Простежено та розкрито проблему «втраченого покоління», що постала як вияв протилюдяності. Глибокий психологізм письменників дав змогу відчути трагізм долі молодих людей, що пронизаний розумінням неможливості гармонійного життя в умовах повоєнної і пострадянської дійсності.

Посилання

Агеєва В. Покоління Жадана: примарне минуле, ворожий простір сучасності [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/45000/Pokolinna_Zhadana_prymarne_ mynule_vorozhyj_prostir_suchasnosti.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: есеї. Київ : Грані-Т, 2012. 548 с.

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХХ століття : [навч. посіб.] [3-тє вид.]. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 488 с.

Жадан С. В. Ворошиловград : [роман]. Харків : Фоліо, 2012. 442 с.

Землянська А. В., Землянський А. М. Екзистенційні пошуки «втраченого покоління» в романі С. Жадана «Ворошиловград». Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. 2020. Вип. 1. С. 47–69.

Ремарк Еріх Марія. На Західному фронті без змін. Повернення. Три товариші / Переклад з німецької: Наталка Сняданко, Катерина Гловацька. Харків : КСД, 2014. 912 с.

Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період : [навч. посіб.] [2-ге вид., стереотип.]. Київ : ВЦ «Академія», 2011. 248 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО