АСПЕКТИ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ВОКАЛІСТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.1

Ключові слова:

вокальне мистецтво, етнокультурний діалог вокалістів, теорія мовно-вокальної модальності, фонопсихо-лінгвістична методика навчання співу, українсько-китайські культурні зв’язки, вокальна (виконавська та педагогічна) творчість

Анотація

У статті розглянуто поняття етнокультурного діалогу вокалістів, що є актуальними як в осяганні постреальних явищ освоєння ними репертуару мовами оригіналу, так і в міжособистісному професійному спілкуванні з іноземними колегами й учнями. Національна вокальна культура професійних форм спеціалізується розвиненим у рамках ситуаційних ролей психологічним механізмом інтеракції (лат. іntеr + асtіvus – діючий) – соціальної взаємодії комунікантів. Завданням статті є дослідження явищ мистецької психічної енергії, мови жестів і невербальних висловлювань у сфері вокальної творчості (виконавської та педагогічної), спираючись на концептуальні положення розробленої нами теорії етнокультурної мовно-вокальної модальності й фонопсихолінгвістичної методики навчання сольного співу. Метою є створення моделей мовного та немовного спілкування вокалістів і доведення рівнозначності мовної й немовної структурної діяльності учасників цього етнокультурного діалогу на підставі особистого 25-річного досвіду навчання співаків із КНР у НМАУ імені П.І. Чайковського. Етнокультурний діалог у середовищі вокалістів вимагає від його учасників знання основ чужої музичної та лінгвокультурної традиції, відомої доти переважно з літературних джерел і все ще малодоступної, адже справжнє міжкультурне спілкування аж ніяк не може бути однобічним (у цьому випадку зосередженим лише на вивченні китайськими студентами традицій європейської та української музичної культури). Перспектива такого діалогу у вокальному мистецтві – це синтез різних національних художніх культур у новому досвіді, якому віднедавна сприяє діяльність Українсько-Китайського центру розвитку культури й освіти. Історія китайського вокального виконавства в українській музичній культурі представлена ще не була, і кожна спроба її опису має особливу практичну й наукову цінність. Стрімка глобалізація світових художніх процесів змушує враховувати універсальні й специфічні (професійні) характеристики представників різних народів у вирішенні найрізноманітніших проблем міжкультурного діалогу. Для викладачів, які навчають співу іноземців, це потреба знати заздалегідь саме ті професійні ситуації, у яких велика вірогідність міжкультурного непорозуміння, а також непересічна важливість визначення й точного позначення тих глибинних мистецьких цінностей, що становлять основу розуміння чужої мови й культури.

Посилання

Антонюк В.Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник / видання третє, доповнене та перероблене. Київ : Видавець Бихун Ю.В., 2017. 218 с.

Антонюк В.Г. Навчання іноземців сольного співу як діалог культур. Українське музикознавство : науково-методичний збірник НМАУ імені П. І. Чайковського. Київ, 2010. Вип. 36. С. 283–290.

Антонюк В.Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія. 2-ге вид. Київ : Українська ідея, 2001. 144 с.

Леві-Строс К. Структурна антропологія / пер. з французької З. Борисюк. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1997. 387 с.

Ляшенко І.Ф. Етнологічні основи українського художнього культурознавства. Українська художня культура : навчальний посібник / за ред. І.Ф. Ляшенка. Київ : Либідь, 1996. С. 12–32.

Потебня О.О. Естетика і поетика слова. Київ : Мистецтво, 1985. 302 с.

Сачок В.І. Вокальна підготовка іноземних студентів: мистецько-педагогічні підходи та практики. Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. Київ, 2023. Вип. 43. С. 139–144.

Тейяр де Шарден П. Феномен людини : переклад фрагментів / пер. з фр. Г. Волинки. Читанка з історії філософії : у 6 кн. Київ : Довіра, 1993. Кн. 6 : Зарубіжна філософія XX століття. С. 159–165.

Українсько-китайський словник / проф. Шуп Чен ; Інститут лексикографії Хейлунцзянського університету. Пекін : Вид. Шан'у Іньшугуань, 1990. 584 с.

Яворська Г.М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада : монографія / НАН України. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. Київ, 2000. 288 с.

Grаhаm Thurgооd und Rаndy J. LаPоllа : The Sinо-Tibetаn Lаnguаges. Rоutledge, Lоndоn 2003 (zum Chinesischen: Seite 57–166).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05