Поточний номер

№ 3 (2023): Слобожанські мистецькі студії
Опубліковано: 2024-01-05

Статті

Переглянути всі випуски

Назва журналу: Слобожанські мистецькі студії

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Рік заснування: 2023

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25403-15343Р від 15.02.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 768 від 20 червня 2023 року (додаток 3)

Галузь знань: культура і мистецтво

Спеціальність: 025 - Музичне мистецтво

ISSN 2786-8214 (print), 2786-8222 (online)

Періодичність видання: 3 рази на рік

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері музичного мистецтва. Журнал спрямований на забезпечення обміну знаннями та стимулювання дискусій серед науковців і фахівців у сфері музики та музичного мистецтва.

Збірник призначений для широкого кола фахівців: науковців, викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів.