ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ПИЛИПОВИЧА МИШУГИ (1853–1922) У КОНТЕКСТІ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ВОКАЛЬНОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.15

Ключові слова:

Олександр Мишуга, камерне виконавство, українська вокальна школа, вокальні традиції, вокальний жанр

Анотація

У статті розглядається постать відомого українського виконавця ХІХ – початку ХХ століття – Олександра Пилиповича Мишуги (1853–1922) у контексті становлення й розвитку української вокальної школи, яка наслідувала традиції європейських вокальних шкіл, передусім італійської вокальної школи. Робиться наголос, що впродовж тривалої еволюції європейської музичної культури вдосконалювалися можливості голосового апарату співаків, методи та принципи музичного виконавства. Найвідоміша в Європі й світі італійська школа співу сформувалася впродовж ХVІІ–ХІХ ст., завдяки їй вироблено еталон класичного звучання голосу – техніка bel canto, якого й донині дотримуються репрезентанти багатьох національних вокальних шкіл. Зазначається, що потужний вплив західноєвропейської вокальної традиції на українську школу співу кінця ХІХ – початку ХХ ст. рельєфно виявився у творчості Олександра Мишуги – одного з найосвіченіших музикантів свого часу, оперного й концертно-камерного співака, видатного педагога кінця XIX – початку XX ст., ім’я якого належить до плеяди виконавців світової слави: співака-українця О. Мишугу (сценічне ім’я Філіппі-Мишуга) у кінці XIX ст. вважали «королем тенорів» і володарем прекрасного ліричного тембру. Виступи О. Мишуги були окрасою оперних і концертних сцен Риму, Мілана, Турина, Лондона, Парижа, Відня, Берліна, Праги, Варшави, Кракова, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Харкова. Завдяки виконавському професіоналізму О. Мишуги, розширенню ним жанрового діапазону виконуваних партій у творчості, особливої актуальності набула спрямованість розвитку української вокальної школи оперного й камерного виконавства до «європеїзації» в контексті змістового розмаїття творчих індивідуальностей композиторів і співаків.

Посилання

Антонюк В.Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія. Київ : Українська ідея, 2001. 144 с.

Баланко О.М. Українська камерно-вокальна музика кінця ХХ – початку ХХІ ст. як виконавський феномен : дис. … канд. мистецтво знав. : 17.00.03 «Музичне мистецтво» / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2016. 246 с.

Булат Т.П. Камерно-вокальна лірика. Становлення пісні-романсу. Історія української музики : у 6 т. / ІМФЕ імені М. Рильського ; редкол.: M.М. Гордійчук та ін. Київ : Наукова думка, 1989. Т. 2. C. 231–254.

Гнидь Б.П. Історія вокального мистецтва : підручник. Київ : Національна музична академія України імені П.І. Чайковського, 1994. 320 с.

Головащенко М.І. Олександр Мишуга. Спогади, матеріали, листи. Київ : Музична Україна, 1971. 424 с.

Гребенюк Н.Є. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти : монографія. Київ : Національна музична академія України імені П.І. Чайковського, 1999. 269 с.

Кавун В. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва. Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. 2017. Вип. І (8). С.160–164.

Кондратюк К. Портрети видатних українських митців ХІХ – початку ХХ ст. : навчальний посібник. Львів : Студії, 1995. 123 с.

Мишуга О.П. Спогади. Матеріали. Листи / упорядкув., підгот. текстів, вступ. ст. та прим. М. Головащенка. Київ : Муз. Україна, 1971. 779 с.

Олександр Мишуга – король тенорів / авт.-упоряд. : М.І. Головащенко. Київ : Музична Україна, 2004. 610 с.

Олександр Мишуга про себе. Олександр Мишуга. Спогади, матеріали, листи / упоряд., підготовка текстів, стаття та примітки М. Головащенка. Київ : Муз. Україна, 1971. С. 367–374.

Свобода Н. Олександр Мишуга і його новаторські педагогічні принципи. Вісник Львівського університету. Серія «Мистецтво». 2003. Вип. 3. С. 137–145.

Сумарокова В.Г. Виконавська школа як об’єкт дослідження: до визначення поняття. Музичне виконавство. Науковий вісник Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. Київ, 2004. Кн. 10. С. 180–190.

Чарнецький С. Пам’яті Олександра Мишуги. Олександр Мишуга. Спогади, матеріали, листи / упоряд., підготовка текстів, стаття та примітки М. Головащенка. Київ : Муз. Україна, 1971. С. 466–471.

Шуляр О. Вокально-виконавська та педагогічна діяльність славетного співака Галичини Олександра Мишуги. Вокальне мистецтво: Історія. Сучасність. Перспективи : збірник статей / ред.-упоряд. Г. Карась. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. С. 50–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05