ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД МУЗИЧНИМ ТВОРОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.2

Ключові слова:

концертмейстер, індивідуальний підхід, самостійна робота, виконавський досвід

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей концертмейстерської діяльності, а саме самостійної індивідуальної роботи. Зважаючи на те, що досліджень з питань індивідуальної самостійної роботи фахівців у мистецькій галузі, а саме акомпанементу, замало, автором статті на ґрунті власного досвіду та виконавської практики були окреслені й описані практичні рекомендацій для концертмейстерів щодо самостійної роботи над вивченням музичного твору. У статті розкриваються важливі аспекти роботи концертмейстера. Описуються особистісні якості, уміння та навики, якими має володіти концертмейстер для повноцінної професійної діяльності. У статті висвітлюються основні складники індивідуальної роботи концертмейстера, прийоми та методи вдосконалення його професійних умінь і навичок. Окреслюється спектр завдань і методів роботи у класі хорового диригування, з хоровими колективами, інструменталістами та вокалістами. Проаналізовано основні складники для подолання труднощів у роботі з нотними текстами музичних творів, а саме ґрунтовні знання з теорії й історії музики, педагогіки, психології та музичного виконавства, а також використання сучасних технологій. У статті були окреслені й описані етапи самостійної роботи концертмейстера – розучування та ввігрування музичного твору. Розкрито власну методику вивчення партії фортепіано. Було розглянуто сім етапів індивідуальної роботи, у кожному з яких описано послідовність дій і методів для покращення вивчення власної партії, а саме: ознайомлення з музичним твором; розучування та ввігрування власної партії; вивчення партії соліста; програвання із солістом; спільне ввігрування музичного твору; доконцертна підготовка та, власне, концертне виконання програми.

Посилання

Бойко І. Комплекс музично-теоретичних та педагогічних дисциплін як невід’ємна складова подальшої професійної діяльності концертмейстера. Вісник науки та освіти. Серія «Педагогіка». Київ, 2023. № 5 (11). С. 401–412.

Воропай Н. Самостійна робота студентів як засіб індивідуалізації їхнього навчання. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка». Івано-Франківськ. 2008. Вип. № 24. С. 52–57.

Касьяненко Л. Робота піаніста над фактурою : посібник з вивчення виконавської інтерпретації фактури фортепіанного твору. Київ : НМАУ, 2003. 168 с.

Колоскова Ж. Роль концертмейстера в процесі підготовки хорового диригента в умовах мистецького факультету. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Кіровоград, 2019. Вип. № 138. С. 262–264.

Особливості практичної діяльності концертмейстера. Методичні рекомендації для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти освітнього компоненту «Спеціальний клас (фортепіано)» / Н. Коцюрба та ін. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 20 с.

Молчанова Т. Мистецтво піаніста-концертмейстера : навчальний посібник. 2-е вид. доп., перер. Львів : ДМА, 2007. 216 с.

Freiberg I. Der frühe italienische Generalbass dargestellt anhand der Quellen von 1595 bis 1655. 2 Bände (Bd 1: Traktate und Vorworte; Bd. 2: Notenbeispiele). Hildesheim : Olms, 2004. ISBN 3-487-12689-3 (Bd. 1), ISBN 3-487-12690-7 (Bd. 2).

Форми та методи самостійної роботи студента над хоровою партитурою : навчально-методичний посібник для студентів мистецьких навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / П. Шиманський та ін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 218 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20