НАРОДНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО КИТАЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.6

Ключові слова:

китайські народні інструменти, народно-інструментальне виконавство, виконавські особливості, хань, національні меншини, система «баінь»

Анотація

Стаття присвячена вивченню різновидів народних китайських інструментів і особливостей національного музично-інструментального виконавства. Прагнення зберегти своєрідність національної культури (особливо в часи глобалізації) є однією з основних рис у менталітеті китайського народу. Повага китайців до традицій і звичаїв, історії та мистецтва проявляється й у прихильному ставленні до національного інструментарію, а також ознайомлення молоді з особливостями гри на різних видах народних інструментів. Тому китайське народно-інструментальне мистецтво сьогодні становить значний пласт мистецької діяльності людства, який можна відстежити ще до нашої ери. Осмислення основ традиційного національного інструментарію Китаю, його виконавських аспектів, а також деяких питань китайської культури визначає актуальність матеріалів даного дослідження. У статті висвітлюються питання походження та класифікації типових китайських народних інструментів, надається аналіз типології національних інструментів у співвіднесенні із системою «баінь» та інших, більш пізніх класифікацій, прийнятих у сучасному мистецтвознавстві. Автори надають огляд інструментарію хань як основи інструментарію нації, а також стисло розкривають аспекти регіональних різновидів інструментарію національних меншин. У статті відстежується хронологія становлення традиційного інструментарію Китаю та презентується його класифікація відповідно до способу звуковидобування та матеріалів виготовлення. Характеризуючи народно-інструментальне мистецтво, конкретизується, що більшість національних інструментів із багатовіковою історією дотепер використовуються в сучасному виконавстві, як у побутовому, так і у професійному. Так, китайський народ хань застосовує більше трьохсот видів національних музичних інструментів, а в культурній практиці меншин Китаю спостерігається виконавство на двохсот інструментах. Це засвідчує значний попит на народні інструменти в Китаї та високий рівень розвитку традиційної музичної культури. Базуючись на дослідницьких принципах українських фольклористів-китаєзнавців, представлених у вітчизняному мистецтвознавстві, а також з урахуванням науково-культурних надбань Української асоціації китаєзнавців, публікація представляє авторські думки щодо розуміння традиційних основ ідентичності етнічного розмаїття китайського народно-інструментального виконавства.

Посилання

Іжик М. Традиційні музичні інструменти. Ерху. Міжнародне радіо Китаю. URL: http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/A3E4955B61AA7399C225817F0078435B?OpenDocument (дата звернення: 10.02.2024).

Кірносова Н.А. Китай: 40 років реформ та відкритості у царині культури. URL: https://sinologist.com.ua/kirnosova-n-kytaj-40-rokiv-reform-ta-vidkrytosti-u-tsaryni-kultury/ (дата звернення: 07.02.2024).

Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI ст.). Київ : Гельветика, 2021. 484 с.

Кіктенко В.О. Історія українського китаєзнавства (XVIII – початок XXI ст.). Київ, 2018. 388 с.

Кіктенко В.О. «Школа Джозефа Нідема»: дискусії навколо китайської науки та цивілізації. Київ : Гельветика, 2021. 412 с.

Курц Б.Г. Східна Європа та Азія: історія торгівлі в XVI – першій половині ХХ ст. Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2014. 632 с.

Китай очима Азії : колективна монографія. Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України ; Українська асоціація китаєзнавців. Київ, 2017. 316 с.

Instruments of the Traditional Chinese Orchestra. URL: https://web.northeastern.edu/music-chinese/guzheng/ (дата звернення: 10.02.2024).

Ph. Steigner. Chinese musical instruments and their cultural features. URL: https://www.mukken.com/m/en/chinese-musical-instruments-and-their-cultural-features/ (дата звернення: 10.02.2024).

Malm W.P. Chinese music. The Editors of Encyclopedia Britannica. Article History. URL: https://www.britannica.com/art/Chinese-music/Classification-of-instruments (дата звернення: 10.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20