МУЗИЧНО-ОБРАЗНА СЕМАНТИКА ХОРОВОГО ТВОРУ С. ВОРОБКЕВИЧА НА СЛОВА Т. ШЕВЧЕНКА «ОГНІ ГОРЯТЬ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.11

Ключові слова:

семантика, музично-образна семантика, композитор, художній образ, хоровий твір

Анотація

У статті наголошується на значній ролі буковинського композитора Сидора Воробкевича в розвитку національної культури та мистецтва. Мала кількість досліджень творчості композитора та відсутність аналізу хорового твору «Огні горять» спонукали автора до вибору означеної теми. Метою статті є аналіз музично-образної семантики в хоровому творі «Огні горять». Автор досліджує музично-образну семантику чоловічого хору композитора, уточнює дефініції термінів «семантика» та «семіотика», детально аналізує форму твору, ладотональний план, мелодичну побудову, гармонічну мову, хорову фактуру, динамічний план та інші засоби музично-образної виразності. Акцентується увага на тому, що семантиці слова, починаючи із заголовка вірша, підпорядковується музично-образна семантика мислення композитора, яка спрямована на осягнення та втілення філософії думки поета. Музично-образна семантика твору не лише визначається концептуальними значеннями смислів структур, але й утворює цілісну систему інтерпретації та сприймання художніх образів у творах. Проведений у нашому дослідженні аналіз одного з найяскравіших творів митця, «Огні горять», дає підстави говорити про наявність складної музично-образної семантики в художньому задумі твору, яка розділяється на декілька сюжетних ліній. Одна змальовує молодих людей, очі яких сповнені радості та надії (кульмінаційним моментом у розвитку першого образу є другий розділ, у якому композитор звертається до реальної картини свята та гуляння), в іншій сюжетній лінії композитор використовує ладо-інтонаційний комплекс, що передає драматизм і трагічність думок головного героя про швидкоплинність часу. У висновках автор стверджує, що в результаті дослідження виявлено надзвичайну виразність музично-образної семантики композитора та нерозривну єдність з авторською думкою поета.

Посилання

Фільц Б. Марія Білинська – перша дослідниця музичної творчості Сидора Воробкевича. Студії мистецтвознавчі. 2016. № 1. С. 74.

Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис. … докт. мистецтвозн. : 17.00.01. Київ, 2000. 32 с.

Кияновська Л. Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст. Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. 424 с.

Ярошенко І. Особливості інтерпретації хорових творів С. Воробкевича в контексті творчого доробку А. Кушніренка: регіональні та інтегративні аспекти. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2020. № 4. С. 149–154.

Філософський енциклопедичний словник / В. Шинкарук (гол. ред.) та ін. Київ : Абрис, 2002. С. 575.

Learning and knowing as semiosis: extending the conceptual apparatus of semiotics / С. Campbell et al. Sign Systems Studies. 2019. V. 47 (3/4). P. 352–381. URL: 3b4dc407e33dfe2f5416c2f77efe78bb30a8.pdf (semanticscholar.org) (дата звернення: 26.01.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20