ОРІЄНТАЛЬНІ ОБРАЗИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТЕАТРАЛЬНІЙ МУЗИЦІ БАРОКО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.13

Ключові слова:

бароко, образи Сходу в європейській музиці, творчість Ж.-Б. Люллі, комедія-балет «Міщанин-шляхтич», творчість Г. Перселла, опера «Королева фей»

Анотація

На прикладі музично-театральних творів західноєвропейських композиторів XVII століття розглядається процес діалогу між західноєвропейською і східною культурами на ранньому його етапі. Звертається увага на два умовні вектори розвитку східної тематики в музично-театральному мистецтві Європи в період бароко – близькосхідний і далекосхідний. Проаналізовано комедію-балет Ж.-Б. Люллі та Мольєра «Міщанин-шляхтич» (перший вектор) і оперу Г. Перселла «Королева фей» (другий вектор), які можна вважати одними з перших зразків утілення східних образів у музиці. Досліджено засоби виразності для створення образу Сходу в кожному із творів, визначено стильові параметри східних сцен, їхню драматургічну функцію, семантичне навантаження. На підставі комплексного аналізу з’ясовано, що на ранньому етапі розвитку інтеграційного процесу в музично-театральному мистецтві східні образи створювалися передусім візуальними засобами. Це були декорації, реквізит і костюми. Відома «Турецька церемонія» із четвертого акту комедії-балету Ж.-Б. Люллі сценографічно наближена до східної картини. Водночас композитор зробив спробу надати своїй музиці східного забарвлення, активно використавши ударні інструменти (литаври) та флейту. У створенні музичного образу турків застосовано також принцип характеристики через жанр (марш і молитва). Проте за стилістичними параметрами музична мова «турецьких» номерів відповідає не східному, а барочному стилю. У «Королеві фей» Г. Перселла увагу сконцентровано на аналізі «Китайської сцени» з п’ятого акту опери. Відзначено, що Китай представлено як казкову, райську країну за допомогою декорацій і костюмів, на що вказують розгорнуті ремарки в партитурі. Стосовно музичного втілення образу Китаю з’ясовано, що його характеристика у стильовому відношенні створена також у європейських традиціях. Але смислове навантаження появи на сцені китайця та китаянки як щасливих представників Едему, яким у Європі бачився Китай, нівелює стильову суперечність.

Посилання

Даньшина В.Б. Французький музичний театр від бароко до класицизму (на матеріалі творчості Жана-Батіста Люллі та Жана-Філіппа Рамо) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 2010. 20 с.

Історія опери: Західна Європа XVII–ХІХ ст. : навчальний посібник / І.Л. Іванова та ін. Київ : Заповіт, 1998. 384 с.

Larousse P., Clement F. Dictionnaire lyrique ou Histoire des operas. Paris : Administration du Grand Dictionnaire uni versel, 1879. 765 p.

Lully J.-B., Molière. Le bourgeois gentilhomme : comédie-ballet, [Partition musicale et texte manuscrits]. Bordeaux : Édition par Nicolas Sceaux, 2014. 118 p.

Purcell H. The Fairy-Queen : an opera [Voc. score]. London : Novello and company, 1951. 161 с.

Purcell H. The Fairy Queen: an opera in Five acts [Score]. London. 216 с.

Мольєр. Міщанин-шляхтич / пер. І.І. Стешенко. Київ : Знання, 2017. 271 с. URL: https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=151.

Шекспір В. Сон літньої ночі. Зібрання творів : у 6-ти т. / В. Шекспір. Т. 2. Київ : Дніпро, 1986. С. 414–476.

Hutchings A. Purcell. London : British Broadcasting Corporation, 1982. 87 p.

Adams M. Henry Purcell. The origin and developments of his musical style. Cambridge University Press, 1995. 388 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20