НОВІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЗВУКОВИСОТНОСТІ НА СТРУННО-СМИЧКОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РОЗШИРЕНИХ ТЕХНІК

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.17

Ключові слова:

сучасна композиція, сучасна академічна музика, сонористика, акустика, розширені техніки, обертоновий ряд, гармоніки, мультифоніки, фактура, флажолети, спектр звука, тембр

Анотація

У статті висвітлено використання обертонових прийомів гри на струнних інструментах, які останнім часом стали невід’ємною складовою частиною композиторської техніки в музиці другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Техніки звуковидобування, що засновані на акустичному феномені натурального звукоряду, з його фізичними властивостями, використовуються сучасними композиторами як художній прийом, з одного боку, та як ладо-гармонічна форми організації музичного матеріалу, з іншого. На основі акустичних закономірностей обертонового ряду зроблено спробу пояснити деякі особливості сонористичної гармонії та різні підходи у формуванні звукових текстур у композиції, основним чинником розвитку та структури якої є тембр. Звуковисотність сонористичного комплексу по суті стає результативною, тобто прямим наслідком маніпуляцій із звуковидобуванням обертонів на інструменті. У цьому сенсі нову гармонію, що утворюється в результаті цих маніпуляцій, можна вважати «обертоновою гармонією». Це надає підстави виробляти нові підходи до розуміння й аналізу сучасних сонористичних партитур. Інакше кажучи, ці обертонові техніки є альтернативою спектральній музиці. Розширені інструментальні техніки отримали широке застосування у творчості таких композиторів, як С. Шарріно, Р. Саундерс, Т. Хосокава, Дж. Крам, Б. Фуррер, Г. Лагенман та інші. У їхній творчості нові інструментальні методи істотно впливають на формування складних текстур, які становлять звуковисотну та темброву складову частину звукових комплексів, а також є прийомами фактурного розвитку. У такому разі в контексті аналізу сонорної вертикалі стосовно зазначених “extended techniques” виправдано вживати термін «темброфактура».

Посилання

Загайкевич А. Українська електронна музика: практика дослідження. Музика в інформаційному суспільстві. Київ, 2008. С. 39–62.

Шаріна А. Розширені способи фортепіанного звуковидобування: досвід класифікації (на прикладі творів для фортепіано соло сучасних українських композиторів). Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Київ, 2019. № 58. С. 32–42.

Юферова Г. Музичні комп’ютерні технології в комунікаційних процесах у сучасній українській музиці : дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Суми, 2021. 255 с.

The Techniques of Oboe Playing / P. Veale et al. Kassel : Bärenreiter, 1994.

Fallowfield Ellen. Cello map: a handbook of Cello technique for performers and composers : doctoral thesis. University of Birmingham, 2010.

Welbanks Valerie. Foundations of Modern Cello Technique; Creating the Basis for a Pedagogical Method, Department of Music Goldsmiths College, University of London July 2016.

Walter Caspar Johannes. Mehrklänge auf dem Klavier. Von Phänomen zur mikrotonalen Theorie und Praxis’, In Mikrotonalität-Praxis und Utopie, eds. Cordula Pätzold and Caspar Johannes Walter. Mainz : Schott, 2014.

Caspar Johannes Walter. URL: https://www.casparjohanneswalter.de/texts/fraction_windowing.

Сellomap.com. URL: https://cellomap.com/actions-index/.

Fallowfield E. Multiphonics for Stringed Instruments: Performance Practice and Research Practice. URL: https://www.researchcatalogue.net/view/1057169/1057170.

Sciarriono Salvatore. 6 Capricci for violin solo. Edition Sheet Music. Published by Ricordi.

Saunders Rebecca. “Fletch” for string quartet. Publisher Edition Peters. Edition Set of Parts EP 12702.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20