ЗВУКОВИЙ ОБРАЗ АКОРДЕОНА В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.4

Ключові слова:

акордеон, акордеонне мистецтво, звуковий образ акордеона, виконавство, новації

Анотація

Мета статті полягає у виявленні особливостей звукообразу акордеона у творах В. Зубицького «Роcсініана» та П. Роффі “Hysteria”. Методологія статті ґрунтується на компаративних засадах, які уможливлюють застосування музикознавчого дослідницького інструментарію, пов’язаного з методами жанрового та стильового аналізу, а також історичного та культурологічного методів. Наукова новизна зумовлюється уточненням і розширенням уявлення щодо особливостей звукообразу акордеона в «Россініані» В. Зубицького й уведенні в музикознавчий обіг уявлення щодо специфіки звукообразу інструмента у творі П. Роффі “Histeria”. Висновки. У статті виявлено такі риси звукового образу акордеону в «Россініані» В. Зубицького, як дифузійність, полікультурність, зумовлені проєкцією художнього досвіду класицизму в естрадно-джазову царину та сферу полістилістики, резонансом із традиціями класицистського та романтичного віртуозного виконавства, зв’язками з оперою та жанрами концерту, сонати, жанрами-memory як знаками концентрації культурної пам’яті. Акцентовано «ризомний», «відкритий» характер твору внаслідок множинності його версій, значущість нетрадиційних технічних і перкусійно-сонорних прийомів, інтенцій візуалізації та театралізації виконавства, які формують «інтертекстуальний» постмодерний звуковий образ акордеона як синтезу маркерів різних історико-культурних царин. У творі П. Роффі “Histeria” чинниками полікультурного звукового образу акордеона є концептуально-образні зв’язки з бароко, з концептом perpetuum mobile, комплекс сонорних і перкусійних ефектів. Дихотомічний хронотоп твору, у якому у специфічній єдності постають рух і статика, зумовлює значущість технічно-віртуозної «іпостасі» інструмента – як відбиття зв’язків із віртуозним виконавством класицизму та романтизму, та мелодичної, кантиленної, яка резонує із сакральною сферою, що в комплексі демонструє крос-культурний потенціал звукового образу акордеона у просторі сучасної культури.

Посилання

Безугла Р. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина XX ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.01. Київ : Київський національний університет культури і мистецтв, 2004. 20 с. URL: https://elib.nakkkim.edu.ua/handle/123456789/344.

Борисенко Т. Художній образ перпетуум мобіле в європейській музиці XIX – першої половини XX ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2020. 20 с.

Єргієв І. Український «модерн-баян» – творчий феномен Одеської виконавської школи. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. 2014. Вип. 110. С. 160–170.

Єргієв І. Український «модерн-баян» як феномен світового мистецтва : дис. … канд. мистецтвозн. : 17.00.03. Одеса : Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової, 2006. 168 с.

Кисляк Б. Соціокультурні та музично-професійні умови появи, еволюції та поширення акордеона. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2023. Вип. 44. С. 58–64.

Кравченко А. Камерно-інструментальне мистецтво України кінця XX – початку XXI ст.: семіологічний аналіз : монографія. Київ : НАКККМ, 2020. 300 с.

Марченко В. Історико-культурні виміри еволюції акордеонного мистецтва в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) : дис. … канд. мистецтвозн. (докт. філософії) : 26.00.01. Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017. 211 с.

Пасічинська Т. Особливості становлення і розвитку акордеонного мистецтва в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук. 2023. Вип. 60. Т. 3. С. 57–61.

Рябуха Н. Трансформація звукового образу світу в фортепіанній культурі: онто-сонологічний підхід : дис. … докт. мистецтвозн. : 26.00.01. Харків : Харківська державна академія культури, 2017. 456 с.

Сташевський А. Неокласичний і неоромантичний напрями баянної творчості сучасних українських композиторів : загальний огляд. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2018. № 5 (319). С. 121–126.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03