СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ ЖАНРУ ХОРОВОГО КОНЦЕРТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРТУ «ГОРИ МОЇ» В. ЗУБИЦЬКОГО)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.6

Ключові слова:

жанр хорового концерту, сучасна українська музика, творчість Володимира Зубицького, хоровий концерт фольклоризованого типу

Анотація

У статті розглядається феномен звернення сучасних українських композиторів до жанру хорового концерту, відомого із середини ХVІІ століття. Простежено тіглясть традиції існування жанру хорового концерту, яка зародилася в українській музиці більш ніж 300 років тому, у творчості Миколи Дилецького та його сучасників, зазнавала періоди розквіту в період музичного класицизму (творчий спадок Максима Березовського, Дмитра Бортнянського, Артемія Веделя) і занепаду в ХІХ–ХХ століттях, залишається актуальною дотепер унаслідок відродження інтересу до цього жанру у творчості сучасних композиторів. Подано класифікацію жанру хорового концерту в сучасній музиці, де поряд із духовним концертом здобувають поширення світський і фольклорний різновиди, яких не було в давніх зразках жанру. Матеріалом аналізу обрано хоровий концерт «Гори мої» відомого українського композитора Володимира Зубицького, автора великої кількості творів для хору а сарреlla. Доведено, що цей концерт належить до фольклоризованого різновиду жанру, на що вказують вербальні тексти, які репрезентують західноукраїнський фольклор, та музична мова твору. Проаналізовано засоби музичної виразності: мелодику та її автентичні фольклорні джерела, ритміку, гармонію, поліфонію, фактуру тощо. Зазначено велику семантичну роль засобів алітерації й інструментального звукопису, які мають фольклорну природу. Простежено тяглість традиції від хорових концертів доби класицизму на рівні загальної будови концертного циклу та втілення принципів концертування, що визначають характер мелодики, закономірності фактурного складу і тип взаємодії голосів. Зроблено висновок, що концерт «Гори мої» є яскравим прикладом сучасного трактування відродженого жанру хорового концерту, у якому зв’язок із жанровими витоками є опосередкованим, а властиві даному жанру ознаки концертності втілено сучасними засобами музичної мови.

Посилання

Батичко Г. Хоровий концерт у контексті сучасної хорової культури : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. Київ : КДК ім. П. І. Чайковського, 1993. 18 с.

Беликова В. Характеристика музичної мови В. Зубицького на прикладі хору «Весільна». Музикознавство Дніпропетровщини : збірник статей. Дніпропетровськ, 2003. Вип. 3. С. 21–24.

Варакута М. Жанр хорової мініатюри в сучасній українській музиці (на прикладі творчості В. Зубицького) : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. Одеса : ОДМА імені А. В. Нежданової, 2011. 16 с.

Варакута М. Хоровой концерт «Гори мої» В. Зубицкого: жанрово-стилевые аспекты трактовки жанра в современной украинской музыке. GESJ: Musicology and Cultural Science. 2014. № 1 (10). С. 17–21.

Ігнатенко Є. Авторське прочитання літургічного тексту у вітчизняних духовних концертах. Київське музикознавство. Київ, 2002. Вип. 8. С. 63–70.

Кириленко Я. Тенденції розвитку українського хорового концерту 1980–2010 рр. : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. Харків : ХДІМ ім. І. П. Котляревського, 2012. 17 с.

Рязанцева Л. Про еволюцію жанру хорового концерту в російській та українській музиці XVII–ХХ ст. Музичне мистецтво. Донецьк, 2006. Вип. 6. С. 51–60.

Риси хорової творчості Володимира Зубицького на прикладі “Concerto strumentale” / О. Скопцова та ін. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». 2022. Вип. 47. С. 88–93.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03