НАРОДНІ ТАНЦІ ЯК УТІЛЕННЯ АРХЕТИПОВИХ ОБРАЗІВ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ МУЗИЦІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.9

Ключові слова:

народний танець, архетип, архетипований образ, українська музика ХІХ століття, фольклоризм, К. Ґ. Юнґ, композиторська творчість, симфонічна музика, камерно-інструментальні жанри

Анотація

У статті пропонується підхід до народних танців з позиції теорії архетипів. За основу теоретичної бази взято класичну працю К. Ґ. Юнґа «Архетипи і колективне несвідоме», положення якої доповнюються ідеями сучасної дослідниці М. Северинової (архетип як співбуття). Метою статті є проблематизація архетипічного значення народного танцю в системі професійної творчості українських композиторів ХІХ століття. Новизна полягає в розширенні трактування смислового поля українського фольклоризму ХІХ століття завдяки встановленню смислової кореляції між народним танцем і архетипом як змістом колективного несвідомого. Для досягнення сформульованої мети у статті застосовано аналітично-типологічний, історико-культурологічний, системний методи дослідження. У висновках підкреслюється, що архетипи окремої культури втілюються в казках, міфах, фольклорі, знаходять своє вираження у професійному мистецтві. Вони мають різні форми виявлення в результаті перетворення на архетиповані образи. Простіше за все вони виявляються через слово та візуальні образи, однак народні танці як акумуляція колективного досвіду також можуть поставати як архетиповані образи (що мають наявно-чуттєві ознаки у вигляді типологічних жанрових ознак). Відтворення (або цитування) народного танцю у творах українських композиторів ХІХ століття мало величезне значення в контексті національного відродження, виконувало екзистенційну функцію та функцію «вічного повернення» на осі часу до кореневих глибин – генетичної матриці культури, що забезпечує існування народу та тяглість культурної традиції у змінюваному історичному тасоціальному контексті. Такий погляд на звернення до фольклору значно розширює обрії фольклоризму як ознаки професійної музичної творчості ХІХ століття.

Посилання

Корній Л. Історія української музики. Ч. 3. ХІХ ст. Київ ; Нью-Йорк : Видавництво М.П. Коць, 2001. 480 с.

Медведева Н. Теорія архетипів К.Ґ. Юнґа та дослідження творчого сприймання. Symbolic and archetypicin culture and social relations : materials of the IV International scientific conference on March 5–6, 2014. Prague : Sociosfera-CZ. С. 21–30.

Процик І. Архетип і символ: проблеми визначення і взаємодії. Актуальні проблеми слов’янської філології. 2011. Вип. XXІV. Ч. 2. C. 368–377.

Северинова М. Феномен архетипу як спів-буття в науковому дискурсі музичної культурології. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. С. 53–73.

Урись Т. Архетип як естетична домінанта художнього вираження модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Філологія». 2016. Вип. 1 (35). C. 96–100.

Юнґ К.Ґ. Архетипи і колективне несвідоме. 2-ге опрац. вид. Львів : Астролябія, 2018. 608 с.

Pistunova T. Folklore in the architectonics of Ukrainian composer’s piano works of the 20 century. Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals : Collective monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. P. 213–230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03