ТРАДИЦІЙНИЙ КИТАЙСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ ГУЧЖЕН У ФОКУСІ НАУКОВОЇ ДУМКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.2.10

Ключові слова:

гучжен (чжен), музичний інструмент, традиційна культура Китаю, музичне виконавство, музична культура

Анотація

У статті проблематизується питання вивчення гучжен (чжен) – традиційного китайського інструмента, що має більш ніж двотисячолітню історію і не втрачає актуальності в сучасній музичній культурі, як китайській, так і західній. Це свідчить про можливість гнучкої адаптації звучання гучжен до нового історичного та соціокультурного контексту, відповідно – про його великий семантичний потенціал. Метою статті є проведення аналізу наукових джерел, присвячених різноаспектному та різноспрямованому дослідженню гучжен, а також систематизація наявних наукових підходів у вивченні цього інструмента. Новизна полягає в систематизації наукових поглядів на феномен гучжен, а також у введенні в науковий обіг українського музикознавства тих джерел, які раніше не перебували в полі зору науковців. Для досягнення мети застосовані аналітичний, системно-типологічний, культурологічний, історичний методи дослідження. У висновках зазначено, що натепер існують ґрунтовні наукові праці, присвячені вивченню гучжен (чжен) у різних аспектах. У них досліджується конструкція інструмента; історія його виникнення; етапи його розвитку, культурний та історичний контекст, у якому це відбувалось; художньо-естетичні та технічні особливості гри на чжен; тенденції модернізації та професіоналізації, які були зумовлені, серед іншого, взаємодією із західною культурою протягом ХХ століття; новітні умови функціонування чжен, його потенційні можливості в новому культурно-історичному контексті. Здебільшого автори застосовують такі методи дослідження: органологічний, етномузикологічний, історичний, культурологічний. У деяких працях акцентуються філософсько-естетичні положення, які пояснюють культуру побутування чжен, отже, застосовано художньо-естетичний підхід. А намагання дослідити функціонування чжен у різних географічних локаціях зумовлює застосування компаративного підходу.

Посилання

Han Mei. URL: https://www.wikiwand.com/en/Han_Mei.

Han Mei. Historical and Contemporary Development of the Chinese Zhen : A Thesis of the Degree of Master of Arts. Vancouver : The University of British Columbia, 2000. 62 p.

Han Mei. The Emergence of the Chinese Zheng: Traditional Context, Contemporary Evolution, and Cultural Identity : PhD theses. Vancouver : The University of British Columbia, 2013. 292 p.

Gaywood H. R. A. Guqin and Guzheng: the Historical and Contemporary Development of Two Chinese Musical Instruments : PhD theses. Durham University, 1996. 141 р. URL: http://etheses.dur.ac.uk/4894/.

Kao Shu Hui Daphne. The Development of the Modern Zheng in Taiwan and Singapore : PhD theses. Durham University, 2003. 406 р. URL: http://etheses.dur.ac.uk/11860/.

Gulik R. H. Brief Note on the Cheng, the Chinese Small Cither. Toyo Ongaku Kenkyu : The Journal of the Society for the Research of Asiatic Music. 1951. № 9. Р. 10–25. DOI: 10.11446/toyoongakukenkyu1936.1951.en10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03