Мета та завдання

Журнал «Inclusion and Diversity» започаткований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі інклюзивної педагогіки та інтеграції його в світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів досліджень.

Завданнями журналу «Inclusion and Diversity» є:

- створення відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі інклюзивної педагогіки;

- активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців в сфері теорії та практики досліджень інклюзивної педагогіки;

- опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

- опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.