Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Боряк Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2484-1237

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0543-8832

Бондаренко Юлія Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6190-7648

Дегтяренко Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7153-9706

Миронова Світлана Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9418-9128

Пахомова Наталія Георгіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8332-8188

Pарот Галина – доктор ґабілітований, професор, Люблінський технічний університет, Республіка Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9095-0872

Шеремет Марія Купріянівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету спеціальної та інклюзивної освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5950-0267