Поточний номер

2023: Inclusion and Diversity. Спецвипуск
Опубліковано: 2023-12-20

Статті

Переглянути всі випуски

Назва журналу: Inclusion and Diversity 

Засновник: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 25408-15348Р від 15.02.2023 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3)

Галузь знань: освіта/педагогіка.

Спеціальність: 016 Спеціальна освіта

ISSN 2786-779X (print), 2786-7803 (online)

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мови публікацій: українська, англійська, німецька, польська, іспанська, французька, болгарська. 

Політика наукового видання: журнал є  рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі інклюзивної освіти.