ІНКЛЮЗИВНЕ ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.3

Ключові слова:

волонтерство, волонтерська діяльність, волонтерський рух, інклюзивне волонтерство, реабілітаційні центри, реабілітаційна діяльність

Анотація

Волонтерська діяльність – це форма безоплатної участі та допомоги, яку певні особи – волонтери – надають на добровільних засадах для підтримки спільноти або певних соціальних, екологічних, гуманітарних або благодійних ініціатив. Це добровільна робота людей у свій вільний час із метою допомоги іншим або підтримки певної конкретної справи чи місії. Волонтерська діяльність може мати різноманітні форми, зокрема, це робота на благодійних заходах, участь у відновленні середовища, підтримка важкохворих чи потребуючих людей, надання освітньої допомоги, участь у соціальних кампаніях та багато іншого. Головний аспект полягає у волонтерському духу, віддачі і бажанні зробити позитивний внесок у суспільство або допомогти тим, хто цього потребує. Сьогодні волонтерство є потужним рухом у суспільстві, який може взяти на себе частину обов’язків державних соціальних установ. Основна ідея полягає в безкорисній готовності однієї людини виконувати роботу на благо інших, часто анонімно. Тобто волонтер витрачає свій час, енергію, знання та досвід на діяльність, спрямовану на допомогу іншим людям або суспільству загалом. Останнім часом в Україні волонтерська робота стала широко розповсюджуватися, що зробило її привабливою для багатьох науковців і фахівців, які спрямували свою професійну увагу на цей вид діяльності як на важливий ресурс соціальної роботи. Чинники, що спричиняють активізацію волонтерської діяльності, стосуються насамперед загострення соціальних проблем і недоліків у системі надання соціальних послуг вразливим категоріям населення. Роль волонтерів або добровольців стає надзвичайно важливою для багатьох організацій, які активно залучають їх до соціальної діяльності як у державних, так і у недержавних структурах. Проте в Україні досі не створено чіткої моделі волонтерської роботи, на всіх її рівнях та осередках, що б передбачало ефективні механізми відбору та залучення, навчання та контролю, підтримки та стимулювання – основні елементи й етапи роботи волонтерів.

Посилання

Бондаренко З. П. Волонтерська робота у вищому навчальному закладі. Вісник запорізького національного університету, 2008. № 1. С. 25–30.

Буздуган Я. Еволюція світового волонтерського руху. Віче. 2013. № 12 (червень). URL: http://www.viche.info/archive/2013/12/.

Волонтерство в Україні. Історія волонтерства в Україні. URL: https://kntiis.od.ua/sites/default/files/files/volonterstvo2.pdf.

Горєлов Д. М., Корнієвський О. А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : аналіт. доп. Київ : НІСД, 2015. 36 с.

Каздобіна Ю. Волонтерство в Україні як рушій демократичного розвитку. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/publications.

Корнієнко Д. Д. Волонтерська діяльність як форма соціальної активності особи. Вісник студентського наукового товариства. 2021. Випуск 24. С. 71–73.

Крапівіна Г. О. Світовий волонтерський рух: стан і статус. Вісник економічної науки України. 2012. № 1. С. 73–76.

Крулько І. «Легалізувати» волонтерство або Коли Україна отримає якісний закон. URL: http://blogs.lb.ua/ivan_krulko

Остролуцька Л. Розвиток центрів реабілітації дітей та молоді з інвалідністю в Україні (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ століття). URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36223/1/dis_Остролуцька%20Л.І.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті