ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2023.spec.7

Ключові слова:

штучний інтелект, ChatGPT-застосунки, навчання дітей з інтелектуальними порушеннями, корекційні педагоги

Анотація

Штучний інтелект (далі – ШІ) доволі стрімко увійшов в усі галузі нашого життя, у тому числі науку й освіту. Актуальність проблеми вимагає відповідних наукових пошуків щодо шляхів та можливостей використання ChatGPT-застосунків в освітньому процесі. У статті висвітлюються результати дослідження з визначення можливостей, проблем, недоліків використання застосунку ChatGPT у навчанні дітей з інтелектуальними порушеннями (далі – дітей з ІП). Методами дослідження були: аналіз літературних джерел, опитування корекційних педагогів, бесіда із ШІ. Попри дискусії вчені й практики висловлюються на користь використання ШІ в освіті з чітким визначенням його ролі як віртуального помічника педагога. Дослідники цієї проблеми зауважують, що і вчителі, і діти мають бути підготовленими до взаємодії із ChatGPT. Опитування фахівців засвідчило, що вони не проти використання ChatGPT-застосунків в освітній практиці, проте більшість із них скептично ставляться до самостійної роботи з ними учнів з ІП. Також вчителі вважають, що і вони, і учні є недостатньо обізнаними в питаннях взаємодії із ШІ. Визначено, що ШІ можна використовувати для: індивідуалізації навчальних програм, адаптації та модифікації завдань, візуалізації навчального процесу, надання додаткової інформації, підтримки сформованих навичок, моніторингу результативності навчання, розвитку комунікативних навичок і навичок критичного мислення. До проблем використання ШІ належать: відсутність адаптації до індивідуальних потреб дитини, неспроможність врахувати специфічні особливості дітей з ІП, відсутність взаємодії з дітьми, їхнього емоційного сприйняття та гнучкості, неточність і неактуальність відповідей, неготовність вчителів до використання ШІ, відсутність у дітей навичок роботи із ChatGPT- застосунками. ШІ не замінить реального вчителя. Його використання повинно супроводжуватися підтримкою та супроводом корекційних педагогів, що є компетентними в психофізичних особливостях дітей з ІП, знають специфіку методів навчання та засобів корекції.

Посилання

Воронкін О.С. Технології штучного інтелекту в професійній діяльності педагога. URL: https://www.slideshare.net/AlexVoronkin/ss-258176428.

Мар’єнко М., Коваленко В. Штучний інтелект та відкрита наука в освіті. Фізико-математична освіта, 2023. Том 38. № 1. С. 48–53. URL: https://fmojournal.org/index.php/fmo/article/view/225.

Мірошнікова А. Штучний інтелект і вчитель – тандем майбутнього? URL: https://osvitoria.media/experience/shtuchnyj-intelekt-ta-vchytel-tandem-majbutnogo/.

Примаченко І. Штучний інтелект в освіті: можливості, виклики та перші кроки великої адаптації. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2023/08/4/255650/.

Терепищий С. Медіаграмотність в епоху штучного інтелекту: інтеграція інструментів і методів штучного інтелекту в сучасні педагогічні підходи. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 60, том 4, 2023. С. 195–202.

Федина Ю. Як використати штучний інтелект в освіті. URL: https://oplatforma.com.ua/article/15878-yakvikoristati-shtuchniy-intelekt-v-osviti.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

Статті