ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ВЗАЄМОДІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТРЕНІНГ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.6

Ключові слова:

взаємодія, комунікація, навички, люди з інвалідністю, порушення психофізичного розвитку, корекційний педагог, тренінг

Анотація

У статті розглянуто поняття «спілкування», обґрунтовано важливість формування у здобувачів вищої освіти спеціальності «016 Спеціальна освіта» практичних навичок та умінь співпрацювати з дітьми та дорослими людьми з інвалідністю: встановлювати контакт, підтримувати його, ефективно спілкуватися, налагоджувати ефективну взаємодію. Ці важливі для професійної діяльності корекційного педагога знання, уміння та навички формуються у здобувачів вищої освіти у процесі вивчення навчальної дисципліни «Тренінг комунікативних навичок корекційного педагога». Особливої вагомості набуває сформованість навички спілкування у взаємодії з дітьми та з дорослими людьми з інвалідністю. Зазначено, що здобувачі вищої освіти мають можливість не лише опанувати теоретичні знання, але й відпрацювати їх у практичній взаємодії у процесі тренінгової роботи, що вимагає ґрунтовних знань стосовно особливостей організації такої взаємодії відповідно до категорії порушення співрозмовника та, відповідно, специфіки сприйняття, розуміння, відтворення інформації, особливостей поведінки. Наголошується на важливості врахування категорії психофізичного порушення, засобів комунікації, доступних для різних категорій людей з порушеннями психофізичного розвитку, просторовому розташуванні співрозмовників під час комунікації, врахуванні емоційного стану та специфічних індивідуальних можливостей кожної людини, особливостях пізнавального розвитку, поведінкових особливостях та труднощах, які можуть виникнути при взаємодії з людьми з інвалідністю, що є повноправними членами суспільства, у якому має бути забезпечена реалізація усіх їхніх свобод і прав, у тому числі, права на те, щоб бути почутими, щоб з ними могли взаємодіяти та знаходити вирішення певних запитів та проблем, які виникають у кожної людини у процесі життя.

Посилання

Горох Г.В., Карпалюк В.С. Комунікативна лінгвістика: навчально-методичний посібник для студентів заочного відділення. Камянець-Подільський: Зволейко Д.Г., 2009. 284 с.

Мойсеюк Н.С. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене і перероблене. К., 2007. 656 с.

Навчальна програма «Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової поліції з особами з інвалідністю»: посібник тренера / І.Г.Саранча, С.Ю. Ілініч, С.П.Миронова, Г.В. Давиденко, О.І. Дмітрієва, О.В. Чопік, Я.В. Грибальський. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 120 с. С. 64–79.

Опалюк О.М., Опалюк Т.Л. Лісовий О. І., Левицький В.Е., Нестерова І.В. Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2013. 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті