ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.7

Ключові слова:

формування історичних уявлень, шкільний курс історії, діти з інтелектуальними порушеннями, діти з особливими освітніми потребами, спеціальна освіта, інклюзивне навчання

Анотація

У статті запропоновано класифікацію історичних уявлень, які диференціюються автором на кількісні, локальні (просторові), хронологічні (часові), образні та логічні. Проаналізовано підручники з історії України для школярів з інтелектуальними порушеннями та наведено конкретні приклади на основі яких здійснюється процес формування історичних уявлень. Висвітлено труднощі, які необхідно враховувати вчителю історії при формуванні історичних уявлень у школярів із порушеннями інтелектуального розвитку. До таких труднощів автор відносить: значне зменшення або нерозуміння реальних відстаней, труднощі при орієнтуванні в географічних напрямках, нерозуміння розташування об’єктів відносно один одного, сприймання різних за величиною об’єктів, розташованих на різній відстані однаково неправильно, складність визначення причинно-наслідкових зв’язків та інші. Описано дидактичні методи та прийоми формування історичних уявлень у школярів означеної категорії, висвітлено засоби ефективного формування уявлень про минуле на уроках історії у дітей з інтелектуальними порушеннями. Наголошено на ефективності образної наочності, відеоматеріалів, словесному описі, уривках художньої літератури, адаптованих історичних текстових джерелах, проблемних питаннях, пояснюючому читанні тощо. Підкреслено важливість записів хронологічних дат на дошці, у зошиті, чіткому називанні дат, століть (частини століття), неодноразовому повторенні та актуалізації раніше вивченого історичного матеріалу. Автором наголошено на різних потенційних можливостях учнів з інтелектуальними порушеннями щодо роботи з історичними та сучасними картами, атласами, при виконанні хронологічних завдань, написанні історичних диктантів, встановленні причинно-наслідкових зв’язків тощо. Рекомендовано вчителям враховувати індивідуальні психофізичні та пізнавальні можливості учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти при формуванні в них історичних уявлень.

Посилання

Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. К.: Генеза, 2006. 328 с.

Косенко Ю. М. Історія України: підручник для 8 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70). Чернівці: Букрек, 2017. 304 с.

Косенко Ю. М. Історія України. 7 клас: підручник для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей. Чернівці: Букрек, 2016. 280 с.

Роль засобів наочності у розвитку історичного мислення. URL: http://surl.li/gksdh (дата звернення: 12.01.2024).

Плешканівська Г. М., Слюсаренко А. Г. Оповідання з історії України. Підручник для 7 класу допоміжної школи. К.: Богдана, 2000. 222 с.

Косенко Ю. М. Історія України: підручник для 9 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти (F 70). Чернівці: Букрек, 2018. 304 с.

Яковенко Г. Г. Методика навчання історії: навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017. 324 с.

Косенко Ю. М. Особливості формування уявлень про хронологію та історичний час в учнів спеціальної школи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2008. Вип. VIIІ. С. 210–218.

Гіренко Н. А., Гришин Ю. А., Липа В. О. Методика викладання історії в допоміжній школі: методичні рекомендації. Слов’янськ, 2010. 150 с.

Косенко Ю. М. Формування і корекція історико-просторових уявлень у розумово відсталих учнів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Серія соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський, 2009. Вип. ХІІ. С. 198–201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті