ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОГЛИБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.10

Ключові слова:

географія, соціально-економічні знання, учні з інтелектуальними порушеннями, анкетування, педагогічні умови, методи й прийоми

Анотація

Стаття присвячена висвітленню проблеми формування в учнів із інтелектуальними порушеннями географічних знань соціально-економічного спрямування, розкриттю ролі шкільної географії в економічної соціалізації й професійно-трудової адаптації випускників в умовах ринкової економіки. Розкрито значення шкільного курсу «Географія України» в формуванні соціально-економічних знань у старшокласників спеціальних закладів загальної середньої освіти. Аналітичний огляд теоретичних і емпіричних досліджень в рамках окресленої проблеми довів, що наукові пошуки вчених спрямовані на вдосконалення методичних підходів вивчення соціальної й економічної географії України, розкриття педагогічних шляхів формування економіко-географічних понять на уроках географії в спеціальній школі. Особливу увагу зосереджено на аналізі практичного досвіду формування в учнів соціально-економічних знань на уроках географії в умовах традиційного навчання. На основі проведеного анкетування вчителів географії спеціальних закладів загальної середньої освіти різних регіонів України узагальнено результати відповідей щодо значення географічних знань соціально-економічного характеру в навчанні та вихованні старшокласників з інтелектуальними порушеннями, корекції їхньої пізнавальної діяльності, соціальної й трудової адаптації. Виявлено деякі особливості предметно-методичної компетентності вчителів спеціальних шкіл із соціально-економічної географії України, визначено педагогічні умови й оптимальні методи й прийоми формування у школярів географічних уявлень і понять соціально-економічного спрямування. Аналіз отриманих результатів дозволив констатувати необхідність урахування в практичній діяльності педагогів специфіку формування в учнів із інтелектуальними порушеннями на уроках географії соціально-економічних знань, яка обумовлена, з одного боку, високим рівнем абстрактності економіко-соціального навчального матеріалу, а з іншого – особливостями розуміння та засвоєння даної категорією дітей складних за характером міжпонятійних зв’язків і причинно-наслідкових залежностей.

Посилання

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Скуратович О. Я. Методика навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-методичний посібник. Київ : Навчальна книга, 2005. 319 с.

Назаренко Т. Г. Методика навчання географії України в загальноосвітніх навчальних закладах (особливості навчання). Х.: ВГ «Основа», 2016. 112 с.

Липа В. О., Одинченко Л. К. Вивчення економічної та соціальної географії в допоміжній школі. Дефектологія. 1998. № 4. С. 33–35.

Одинченко Л.К. Педагогічні умови формування соціально-економічних понять в учнів з вадами розумового розвитку на уроках географії. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Корекційна педагогіка і психологія: збірник наукових праць. Слов’янськ: ДДПУ, 2013. Вип. 1. С. 138–145.

Одинченко Л.К., Скиба Т.Ю. Уроки географії в 9-му класі : орієнтовне календарно-тематичне планування. Дефектолог. Київ: ТОВ «Видавнича група «Шкільний світ»», 2018. № 9 (141). С. 27–31.

Odynchenko L., Skiba T. To the problem of activation of the cognitive activity of mentally retarded students at the lessons of the course «Geography of Ukraine». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. № 4 (78). С. 417–426.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті