КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ГОТОВНОСТІ ЛОГОПЕДІВ ДО РОБОТИ З ГЕТЕРОГЕННИМИ ГРУПАМИ ДІТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/inclusion/2024.3.14

Ключові слова:

підготовка логопедів, діти з ООП, інклюзія, логопед, інклюзивна освіта

Анотація

Стаття є докладним дослідженням готовності логопедів до роботи з гетерогенними групами учнів в умовах інклюзивної освіти. Автори ретельно проаналізували ряд факторів, які визначають ефективність педагогічної взаємодії в цьому контексті. Зокрема, в статті розглядається визначення понять «гетерогенність» та «гетерогенна група у школі», що становлять важливу основу для подальшого розгортання дослідження. Окремо виділяється структура готовності логопеда до роботи з гетерогенними групами, яка включає в себе вісім ключових компонентів. Це теоретична підготовка, педагогічні методи та прийоми, мовленнєвий аспект, психологічна готовність, комунікаційні навички, технології та інновації, співпраця з іншими фахівцями, і особистісний розвиток. Кожен з цих компонентів визначає важливі аспекти готовності логопеда до роботи в інклюзивному середовищі. Дослідження виокремлює три рівні готовності логопедів до педагогічної взаємодії з гетерогенними групами учнів – низький, середній та високий. Для оцінки цих рівнів використовуються чотири критерії: мотиваційний, інформаційно-пізнавальний, особистісний та аналітичний. Такий підхід дозволяє детально визначити ступінь готовності кожного логопеда до роботи в гетерогенних групах та розкрити особливості їхньої професійної компетентності. Окремий аспект дослідження стосується зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на готовність логопедів. Зовнішні чинники включають реформування системи освіти, які створюють передумови для інклюзивної парадигми та підсилюють суспільний попит на фахівців, здатних ефективно працювати в умовах інклюзії. Внутрішні чинники стосуються професійно-особистісних якостей майбутнього педагога, таких як толерантність, емпатія, стресостійкість, емоційна мобільність, рефлексивність, педагогічна майстерність, творчість та інші. Ці якості визначають успішну роботу логопеда в гетерогенному середовищі.

Посилання

Андрущенко В. П., Бондар В. І. Модернізація педагогічної освіти в контексті викликів XXI століття. Європейські педагогічні студії. 2015. Вип. 5–6. С. 54–63.

Барабаш О. Підготовка педагогів до впровадження інноваційних технологій у системі неперервної освіти. Нові технології навчання: науковометодичний збірник. Київ, 2003. С. 115−117.

Бондар В. І. Формування компетентності та конкурентноздатності випускника педагогічного ВНЗ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Київ, 2007. Вип. 6. С. 3–9.

Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : монографія. Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2006. 332 с.

Інклюзивна освіта: ламаємо систему заради людяності. URL: https://poninkivska-gromada.gov.ua/news/1576590131/

Мищишин М. М., Кизименко Л. Д. Мотивація інноваційної діяльності в системі освіти. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Київ: Гнозис, 2013. Вип. 31. С. 20–28.

Овчарук О. В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики. Київ : К.І.С.; 2004. 112 с.

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя : Миколаїв : Іліон, 2005. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-14

Номер

Розділ

Статті