Мета та завдання

Метою журналу "Слобожанський науковий вісник. Серія: Природничі науки" є висвітлення новітніх досліджень, технологій та відкриттів у галузі біології та природничих наук, сприяння науковому прогресу та розвитку цих наук.

Основними завданнями журналу є:

1. сприяння обміну науковими дослідженнями, інноваційними технологіями та практичним досвідом між вченими, педагогами та практиками у галузі біології, екології, географії та наук про Землю;

2. опублікування результатів наукових досліджень для врахування при оцінюванні результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, при оцінюванні проектів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів;

3. опублікування основних наукових результатів дисертацій здобувачами наукових ступенів і досліджень претендентів на присвоєння вчених звань для офіційного визнання публікацій;

4. сприяння розвитку науково-популярної літератури та допомога у поширенні наукових знань з біології та природничих наук серед широкої громадськості.