Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Корнус Анатолій Олександрович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5924-7812

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Буц Юрій Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри метрології та безпеки життєдіяльності, Харківський національний автомобільно-дорожний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0450-2617

Воровка Володимир Петрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри біології людини та екології, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7658-5939

Глебова Мірослава – PhD, доцент кафедри біології, факультет природничих наук, Університет св. Кирила і Мефодія в Трнаві, Словацька Республіка
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1720-9981

Данильченко Олена Сергіївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2881-843X

Кирильчук Катерина Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та ботаніки, Сумський національний аграрний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9968-4833

Кисельов Юрій Олександрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії і кадастру, Уманський національний університет садівництва, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0530-1892

Ковальчук Олександр Миколайович – доктор біологічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник національного науково-природничого музею НАН України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9545-208X

Корнус Олеся Григорівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7469-7291

Крайнюк Олена Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9524-040X

Круподьорова Тетяна Анатоліївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4665-9893

Литвиненко Юлія Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та методики навчання біології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9095-0437

Ляшенко Валентина Петрівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології людини, хімії та методики навчання хімії, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5849-278X

Сегіда Катерина Юріївна – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1122-8460

Скиба Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4214-4515

Удалов Ігор Валерійович – доктор геологічних наук, професор, професор кафедри фундаментальної і прикладної геології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3844-6481