ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИННИХ ДОНОРІВ КРОВІ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ СЛУЖБИ КРОВІ ЗА ЕРИТРОЦИТАРНИМИ АНТИГЕНАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.6

Ключові слова:

донор крові, антиген, еритроцитарна система антигенів, АВ0, Rh, Kell, Сумська область.

Анотація

У статті актуалізована проблема гарантування імунологічної безпеки трансфузій еритроцитів в умовах значного зростання в Україні потреб у донорській крові та її компонентах від початку повномасштабного вторгнення Росії. У статті висвітлено результати вивчення крові 133-х первинних донорів (83-х чоловіків і 50 жінок) Сумського обласного центру служби крові за антигенами систем АВ0, Rh, Kell. Дослідження виконане в рамках Договору № 562 від 22 березня 2016 року про науково-дослідну, методичну та просвітницьку співпрацю між Товариством з обмеженою відповідальністю «Сумський обласний центр служби крові» та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка на базі Biopharma Plasma Суми. Визначення антигенів здійснене за методом реакції непрямої гемаглютинації на автоматичному аналізаторі Bio Rad ІН 500. Ідентифікація фенотипів за антигенами системи Rh проведена за номенклатурою R.A. Fisher/R.R. Rice. Статистичні показники розраховані у формі відносних величин. Встановлено, що розподіл первинних донорів за антигенами системи АВ0 загалом і за статтю відповідає офіційним статистичним даним щодо поширеності антигенів системи АВ0 серед українців. Показано, що за системою Rh 86% первинних донорів, зокрема і серед жінок і чоловіків, мають у мембранах еритроцитів антиген D, що цілком відповідає загальноєвропейській частоті резус-позитивного фенотипу. За номенклатурою R.A. Fisher/ R.R. Rice первинні донори належать до 8 фенотипів. За системою Келл 92% первинних донорів є К-негативними, серед чоловіків 94% і серед жінок 88%, що узгоджується з літературними даними щодо загальносвітової частоти Келл-негативних (≤90) і Келл-позитивних людей (≥10%). За поєднанням еритроцитарних антигенів систем АВ0, Rh та Kell у первинних донорів виявлено 12 фенотипів.

Посилання

Васюк І.О. Значення скринінгу донорської крові на антиген К системи Kell. Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнародної наукової конференції, 25–26 травня 2023 р. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. С. 212–214.

Васюк І.О., Торяник В.М. Розподіл первинних донорів крові Сумського обласного центру служби крові за антигенним складом системи Rh. Освітні та наукові виміри природничих наук : матеріали ІV Всеукраїнської заочної наукової конференції, 9 листопада 2023 р. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2023. С. 10–12.

Виявлення поширених і нових рідкісних типів слабкого антигена Rh D у хворих із захворюваннями крові та здорової людини / Л.Л. Головкіна та ін. Онкогематологія. 2019. № 14/3. С. 52–59.

Договір № 562 від 22.03.2016 р. про науково-дослідну, методичну та просвітницьку співпрацю між ТОВ «Сумський обласний центр служби крові» та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка. URL: https://pgf.sspu.edu.ua/images/COCSK_60f5b.pdf (дата звернення: 20.01.2024).

Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові : Закон України № 931–IX від 30 вересня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.12.2023).

Практичне значення виявлення Келл-антигену у крові донора та пацієнта / С.Б. Кочубей та ін. Медицина транспорту України. Практика і досвід. 2008. № 2. C. 84–85.

Клінічні аспекти трансфузіології : навчальний посібник / О.О. Потапов та ін. Суми : Сумський державний університет, 2019. С. 37–38.

Макарчук С.А. Антропологічне районування України та прикмети сучасних українців. Етнографія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. Львів : Світ, 2004. 218 с.

Про затвердження інструкцій, реґламентуючих діяльність закладів служби крові України : наказ МОЗ України № 164 від 5 липня 1999 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MOZ2277 (дата звернення: 15.01.2024).

Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів : наказ МОЗ України № 385 від 1 серпня 2005 р., із змінами, внесеними наказом МОЗ України № 207 від 8 лютого 2021 р. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE11176 (дата звернення: 15.01.2024).

Про затвердження інструкцій з виготовлення, використання та забезпечення якості компонентів крові : наказ МОЗ України № 1093 від 17 грудня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0030-14#Text (дата звернення: 15.01.2024).

Нинько Дар’я. Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів. URL: https://www.dw.com/uk/zapasikrovi-pid-cas-vijni-ukraini-brakue-postijnih-donoriv/a-66148156 (дата звернення: 20.01.2024).

Організація трансфузіологічної допомоги в закладах охорони здоров’я. Посібник для лікарів – слухачів курсів установ післядипломної освіти / за заг. ред. С. Видиборця., О. Сергієнка. 2-е вид. Київ ; Вашингтон, 2019. С. 252–256.

Павлюк Р.П. Серологічно слабкий D-фенотип: огляд та інтерпретація групи крові RhD. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Т. 5. № 5 (27). С. 45–52.

Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В. Донорство крові, її компонентів: проблеми та шляхи вирішення. Онкологія, гематологія, терапія: загальна практика. 2010. URL: www.umj.com.ua/uk/publikatsia-5941-donorstvo-kroviii-komponentiv-problemi-ta-shlyaxi-virishennya (дата звернення: 15.01.2024).

Rh null: Rarest Blood Tape on Earth. URL: https://www.google.com/search?q=rh+null%3A+rarest+blood+-type+on+earth (дата звернення: 25.12.2023).

Розподіл AB0 (ABO) і Rh (RhD) груп крові за країнами (середні показники популяції). URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподіл_популяції_за_групами_крові_за_країною (дата звернення: 25.12.2023).

Смірнов О.Ю. Медична біологія : енциклопедичний довідник. Київ : Ліра-К, 2016. С. 104–105.

Molecular screening of the Cw antigen for typing donors compatible with patients with anti-MAR-like antibodies / A. Orzińska et al. Blood Transfus. 2016, Nov. № 14 (6). P. 573–576. DOI: 10.2450/2015.0044-15.

The Blood Group Antigen Facts Book / M.E. Reid et al. 3’rd ed. San Diego : Academic Press, 2012. 758 p.

Transfusion medicine and hemostasis: clinical and laboratory aspects / B.H. Shaz et al. (Eds.). 3’th ed. Elsevier, 2019. Chapter 40, Rh-immune globulin, p. 247–50.

International society of blood transfusion working party on red cell / J.R. Storry et al. Immunogenetics and terminology: report of the Seoul and London meetings. ISBT Sci Ser. Author manuscript. 2016. № 11 (2). Р. 118–122.

The molecular basis of the Rhesus antigen Ew / E. Strobel et al. Transfusion. 2004. V. 44. № 3. P. 407–409.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10