ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ РОМЕН У МЕЖАХ МІСТА РОМНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕВІТАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.8

Ключові слова:

річка Ромен, екологічний стан, оцінка, екологічні проблеми, ревіталізація.

Анотація

Стаття присвячена важливій проблемі сьогодення – оцінці екологічного стану річки Ромен у межах міста Ромни, головної водної артерій басейну річки Сули, правої її притоки, притоки Дніпра ІІ порядку, шляхам її ревіталізації. Для річки Ромен характерні процеси заростання та замулення, річка міліє та перетворюється місцями на малопроточну водойму, тому окреслена проблема надзвичайно важлива. Мета дослідження – оцінити екологічний стан річки Ромен у межах міста Ромни та виявити шляхи її ревіталізації. Установлено, що екологічний стан річки Ромен у межах міста Ромни оцінений як «задовільний», але близький до «незадовільного», що вказує на те, що в річці активно відбуваються негативні зміни, необхідне вжиття термінових заходів щодо призупинення руйнівних процесів, та як «незадовільний», щоби призупинити негативні зміни з річкою, терміново необхідно застосувати широкий комплекс коротко- та довготермінових заходів для призупинення деградації річки та заплави. Створено акт обстеження екологічного стану річки Ромен та лист-звернення до органів влади щодо покращення стану річки. З’ясовано, що основними екологічними проблемами річки Ромен є забруднення та погіршення якості річкової води, замулення, заростання та перетворення на малопроточну водойму. Для ревіталізації річки Ромен у межах міста Ромни запропоновано такі етапи: вивчити історичну трансформацію русла річки; відновити природну течію, шляхом очищення русла від деревно-чагарникової рослинності, ліквідувати штучні водойми, які перебувають у незадовільному стані; переглянути доцільність роботи осушувально-меліоративної системи «Роменська»; виділити в натуру водоохоронну зону та прибережну захисну смугу, відновити їх до природного стану; дотримуватись оптимальних норм співвідношення розораних ділянок, заліснених, лучних тощо; визнати водоохоронну зону об’єктом природно-заповідного фонду з можливим рекреаційним використанням.

Посилання

Данильченко О.С. Річкові басейни Сумської області: геоекологічний аналіз : монографія. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. 270 с.

Сарнавський С.П., Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя середнього Дніпра від періоду систематизації інформації про річки до періоду комплексних досліджень (ХІХ ст. – поч. XХІ ст.). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2022. № 3 (65). С. 24–56.

Природні та антропогенні умови формування стоку річки Ромен / О.С. Данильченко та ін. Географічна освіта наука: виклики і поступ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті, м. Львів, 18–20 травня 2023 р. Львів, 2023. Том 2. С. 29–34.

Малі річки – дослідження, охорона, відновлення / Р.В. Хімко та ін. Київ : Інститут екології, 2003. 380 с.

Водний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 28.01.2024).

Хільчевський В.К. Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій – міжнародний та український досвід. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2017. Том 2 (45). С. 6–13.

Ревіталізація річки Устя в межах міста Рівне / С.В. Клімов та ін. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. 2018. Вип. 3. С. 72–85.

Ромни: Військово-топографічна карта (ряд 21, аркуш 12). М-б 126 000.1903. URL: http://freemap.com.ua/maps/trexverstovki-novaya-redakciya/21-12.jpg (дата звернення: 10.11.2023).

Romny: Аркуш топографічної карти М-36-43-D. М-б 1:50 000. 1943. URL: http://freemap.com.ua/maps/nemeckie-500m/M-36-43-D.jpg (дата звернення: 10.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10