РЕЗУЛЬТАТИ АГРОХІМІЧНОЇ ОЦІНКИ ТЕМНО-СІРИХ ОПІДЗОЛЕНИХ ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ ВІННИЦЬКОГО ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУ (НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДНОГО ПОЛЯ № 27 ПРАТ «ДАШКІВЦІ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/naturalspu/2024.1.16

Ключові слова:

ґрунти, темно-сірі опідзолені оглеєні ґрунти, агрохімічні властивості, земельні угіддя, природно-сільськогосподарський район.

Анотація

Актуальними залишаються питання вивчення й оцінювання агрохімічних властивостей земельних угідь, за результатами яких виявляють проблемні ділянки з нестачею поживних елементів і ефективно (точково) вносять добрива з максимальною їх економією. Це сприяє покращенню родючості земельних угідь, зменшенню технологічних проїздів по полю, отже, збереженню фізико-механічних властивостей ґрунтів і економії ресурсів. Метою дослідження є аналіз агрохімічних властивостей темно-сірих опідзолених оглеєних ґрунтів у Вінницькому природно-сільськогосподарському районі, а також аналіз просторового поширення та зміни агрохімічних показників у межах дослідного поля № 27. Для досягнення мети нами виконано польові дослідження ґрунтового покриву та проведено лабораторні аналізи агрохімічних властивостей ґрунтів. Проаналізовано агрохімічні властивості темно-сірих опідзолених оглеєних ґрунтів у межах ПрАТ «Дашківці». За допомогою програми Ag Leader Technology SMS Basic показано геопросторове забезпечення визначених елементів у ґрунтах дослідного поля. Аналіз картограм показав території з найменшим значеннями рН 5,4–5,8, які розташовані в північній частині поля, де треба вносити елементи для зменшення кислотності. Вміст органічної речовини у ґрунтових зразках коливається від 1,57 до 4,22%, а середнє значення становить 2,5%. Констатуємо, що загалом досліджувані ґрунти слабо забезпечені гумусом. Площі з найменшим вмістом Калію розташовані в північній частині поля та потребують внесення калійних добрив. Площі з найнижчим вмістом Фосфору розміщені в центральній і північній частинах поля та потребують додавання фосфорних добрив. Площі з мінімальним вмістом Азоту розташовані в центральній та південно-західній частинах поля та потребують внесення азотних добрив. Площі з найменшим вмістом Сірки є в центральній і північно-західній частинах поля, сюди треба вносити найбільші обсяги добрив. Досліджувані темно-сірі опідзолені оглеєні ґрунти Вінницького природно-сільськогосподарського району є родючими та, за умов раціонального використання, є придатними для вирощування як зернових, так і технічних культур. Установлено, що ґрунти дослідного поля потребують застосування технологій «точного землеробства» щодо точкового покращення агрохімічного складу шляхом внесення потрібної кількості елементів для покращення властивостей ґрунтів і збільшення їхньої родючості.

Посилання

Агрохімічні властивості ґрунтів. Агрохімічні моделі родючості ґрунтів. URL: https://studfile.net/preview/5513328/page:10/.

Слободянюк О. Агроекологічний моніторинг ґрунтового покриву сільськогосподарських угідь ТОВ «Прогрес», с. Ксаверівка Вінницького району. Вінниця, 2018. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/17865.pdf.

Дергун Н. Агроекологічний стан ґрунтів Вінницького району. Вінниця, 2021. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/29532.pdf.

Горобчук О. Агрохімічна оцінка ґрунтів і якість зерна сільськогосподарських культур в умовах Вінницького району. Вінниця, 2019. URL: .

Глущенко В. Агроекологічна оцінка стану ґрунтів у межах Якушинецької об’єднаної територіальної громади. Вінниця, 2018. URL: .

Андрусенко Г., Мартьянов В. Організація агробізнесу і підприємництва. Харків, 2006. 280 с.

Юревич В. Аналіз та оцінка якості ґрунтів Вінницької ТГ для вирощування біоенергетичних культур. Вінниця, 2023. URL: .

Іщенко О. Вивчення зареєстрованих сортів ячменю ярого в умовах ПАТ «Дашківці», с. Дашківці Літинського р-ну. Вінниця, 2023. URL: . 9. Данилюк А. Вплив біологічних препаратів на формування врожайності сої в умовах ПрАт «Дашківці» Вінницького району. Вінниця, 2023. URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?id=34171.

Бондар М. Вплив стимуляторів росту на насіннєву продуктивність гречки в умовах ПрАт «Дашківці» Вінницького району. Вінниця, 2023. URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?id=34169.

Географія Вінницької області : навчальний посібник / за ред. Г. Денисика, Л. Жовнір. Вінниця : Гіпаніс, 2004. 308 c.

Кутняк О. Дослідження та аналіз агроекологічного стану ґрунтів с. Агрономічне Вінницького району та розробка заходів щодо їх покращення. Вінниця, 2021. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/18009.pdf.

Грибик Р.І. Контроль чисельності бур’янів в агроценозах кукурудзи в умовах ПАТ «Дашківці», с. Дашківці Літинського району. Вінниця, 2019. URL: http://socrates.vsau.org/repository/card.php?id=21844.

Маринич О., Шищенко П. Фізична географія України : підручник. Київ : Знання, 2005. 511 с.

Природно-сільськогосподарське районування України : монографія / А. Мартин та ін. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 328 с.

Екологічний стан ґрунтів центральної частини Вінницької області, зайнятих під садівництвом / В. Пасічняк та ін. Охорона ґрунтів. 2020. № 10. С. 29–33.

Гавриш М. Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах ПАТ «Дашківці», с. Дашківці Літинського району. Вінниця, 2020. URL: http://socrates.vsau.org/b04213/html/cards/getfile.php/ 27125.pdf.

Оцінка агроекологічного складу сірих лісових ґрунтів за різного сільськогосподарського використання / С. Разанов та ін. Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал. 2021. Вип. 1. С. 146–153. https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231901.

Ґрунтовий покрив Вінниччини: генезис, склад, властивості та напрями ефективного використання : монографія / Я. Цицюра та ін. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 452 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-10