ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ (НА ОСНОВІ АМЕРИКАНСЬКИХ СЕРІАЛІВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.2

Ключові слова:

фразеологізм, фразеологія, медіадискурс, дискурс, лінгвістика, мова, культура, серіали, комунікація, медіалінгвістичний аналіз.

Анотація

У статті окреслено особливості вживання фразеологічних одиниць у медіадискурсу на основі американських серіалів. Поняття дискурсу є ключовим у поданому дослідженні, оскільки воно охоплює лінгвістичні й екстралінгвістичні аспекти, які надають можливість чітко розкрити сутність і специфіку серіального явища як форми комунікації. Розглядаються особливості медіадискурсу та його вплив на суспільство. Також досліджуються лексико-семантичні та дискурсивно-прагматичні особливості англомовних фразеологізмів у серіалах. Ретельний розбір лексично-семантичних компонентів фразеологічних одиниць дає змогу зрозуміти не лише їхнє пряме значення, але й відтінки, які вони надають мовленню персонажів серіалів. Фразеологічні одиниці слугують для заповнення прогалин у лексичному складі мови, часто виступаючи єдиними виразами для опису ознак, станів і дій. Їхнє призначення полягає в тому, щоб пом’якшувати конфлікти, що виникають між когнітивними потребами й обмеженим лексичним складом мови. Наведені в роботі приклади вживання фразеологічних виразів сприяють більш глибокому контекстуальному аналізу, розкриваючи ефективність їх використання в передачі нюансів і тонкощів комунікативних ситуацій. Це дослідження поглиблює розуміння того, як фразеологізми стають не тільки засобом вираження, але й ключовими елементами культурного коду, вбудованими у структуру серіалів. Подана наукова праця виявляє важливі зв’язки між вживанням фразеологічних одиниць і сприйняттям контенту серіалів, поглиблюючи розуміння того, як вони впливають на аудиторію та формують культуру нації. Аналізуючи фразеологію у медіадискурсі, стаття вносить важливий внесок у лінгвістичні та культурологічні дослідження, розширює розуміння взаємодії мови, культури й сучасного медійного простору. Подане дослідження сприяє глибшому розумінню взаємодії мовленнєвих елементів із контекстом культурного та медійного середовища. Отримані результати можуть слугувати основою для подальших робіт у галузі медійної лінгвістики, спрямованих на розвиток нових методологій і теорій.

Посилання

Khanlarova A. Sh. Stylistic use of phraseological units in media discourse (based on the materials of English and Azerbaijani languages). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2022. Т. 33, № 2, Ч. 2. DOI: https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-2/11.

Harris Z. S. Discourse analysis. Language, 1952. 28 (1). P. 1–30, https://doi.org/10.2307/409987.

Schiffrin D. Approaches to Discourse. Blackwell Textbooks in Linguistics, Oxford: Blackwell, 1994. 470 p.

Jucker Andreas H. Discourse analysis and relevance. In: Franz Hundsnurscher and Edda Weigand (Eds.), Future perspectives of dialogue analysis. Tübingen: Niemeyer, 1995. P. 121–146, https://doi.org/10.1515/9783111332079-006.

Nunan D. Introducing Discourse Analysis. London : Penguin Books, 1993.

Bally C. Précis de stylistique: esquisse d'une methode fondée sur l'étude du français moderne. Geneva : A. Eggimann, 1905. 183 p.

Benveniste É. Problems in general linguistics.english. Miami : University of Miami Press, 1971. 317 p.

McLuhan M. Understanding media: The extensions of man. New York : McGraw Hill, 1964. 392 p.

Сизонов Д. Стилістика фразеології в мультимедійній комунікації: пошук нового. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2022. № 2 (32). С. 72–75. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2022.32.14.

Венжинович Н. Ф. Особливості перекладу фразеологізмів з української мови англійською : навчально-методичний посібник для студентів філологічного факультету, ОП «Українська мова та література. Англійська мова та література». Ужгород : Ужгор. нац. ун-т, 2021. 104 с.

Глуховська М. Прагматичний потенціал та компоненти фразеологічних одиниць в англійській мові. Актуальні питання іноземної філології. 2021. Вип. 14. С. 38–43. DOI: https://doi.org/10.32782/2410-0927-2021-14-6.

Liu S., Gallois C., Volcic Z. Introducing intercultural communication: global cultures and contexts. 2nd ed. London : SAGE Publications Ltd, 2015. 384 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22