ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОНФЛІКТНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.4

Ключові слова:

комунікативний конфлікт, англійська мова, міжкультурна комунікативна компетенція, міжкультурна конфліктна комунікація, міжмовний омонім, лінгвістичний аспект, українська мова.

Анотація

У статті розкрито лінгвістичний аспект міжкультурної конфліктної комунікації за допомогою спеціально підготовленого лінгвістичного експерименту на тему «Міжмовні омоніми» (проведеного англійсько- та українськомовними студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса), а також шляхом наукового спостереження (виокремлено цікаві конфліктогенні комунікативні ситуації під час навчального процесу, предметом яких стало суперечливе вживання певних морфологічних форм і фразеологічних одиниць). Міжкультурну комунікацію позиціоновано як процес вербального та невербального спілкування між людьми, які належать до різних національних і культурних спільнот. Конфлікт під час міжкультурної комунікації (тобто міжкультурну конфліктну комунікацію) репрезентовано як культурний феномен, зміст якого визначуваний культурними чинниками, а процес виникнення й розвитку конфліктів регульований культурними нормами, які за певних обставин призводять до появи особливих культурних ритуалів, що впливають на процес конфліктної взаємодії між учасниками. Аналіз лінгвістичного аспекту міжкультурної конфліктної комунікації полягає у виявленні вербальних і невербальних маркерів культурної інформації з метою досягнення комунікативної взаємодії представників різних культур і запобігання появи комунікативних конфліктів. На конкретних прикладах продемонстровано, що міжкультурна конфліктна комунікація здатна реалізовуватися на кількох мовних рівнях – лексичному, фразеологічному, морфологічному, синтаксичному. Доведено, що найефективніший спосіб регулювати міжкультурну конфліктну комунікацію – формування у її реальних і потенційних учасників міжкультурної комунікативної компетенції як здатності адекватно використовувати культурно значущі мовні засоби, концепти й поведінкові стереотипи.

Посилання

Білоконенко Л.А. Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту: автореф. дис. … докт. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2017. 39 с.

Casmir F.L. Interkulturelle Kommunikation als Prozess. Interkulturelle Kommunikation. Munchen; Basel, 1998. S. 15–26.

Гарькавець С.О. Соціальні конфлікти. Сєвєродонецьк, 2020. 120 с.

Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти). Київ; Черкаси, 2004. 276 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22