ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КАНАДСЬКИХ ГРАФІЧНИХ РОМАНАХ ФОНЕТИЧНИМИ І ГРАФІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.5

Ключові слова:

канадський графічний роман, творення комічного, вербальний засіб, графічний засіб, вигук, звуконаслідування.

Анотація

У статті розглядаються фонетичні й графічні засоби творення комічного в канадських графічних романах. Матеріалом дослідження слугує популярний графічний роман відомого канадського автора-каракатуриста Браяна Лі О’Меллі «Скотт Пілігрим і його чудове маленьке життя» (англ. Scott Pilgrim’s Precious Little Life). Для опрацювання фактичного матеріалу застосовується метод дистрибутивного аналізу, метод кількісних підрахунків, метод інтерпретації, який допомагає розшифровувати смисли, закладені у вербальних і невербальних компонентах канадського графічного роману, які разом утворюють візуальну, смислову, структурну, естетичну та функціональну цілісність. Творення комічного в аналізованому канадському графічному романі ґрунтується на контрастах, на невідповідності форми та змісту і проявляється загалом у реакціях головних героїв на неочікувані ситуації, бажанні здаватися кращими, ніж вони є насправді, перебільшеній реакції персонажів, безглуздості ситуацій, їх непотрібній деталізації, подвійних тлумаченнях, повтореннях, іронії. Аналіз показав, що джерелом комічності графічного роману є видозміна змісту, значення, порушення міри, створення ілюзії. Для цього ефекту автор використовує вербальні (текст у розмовних бульбашках, наративних блоках і авторських коментарях) і невербальні засоби (графічні засоби, як-от шрифт, колір, графічні символи, малюнки тощо), акцентуючи увагу на певних емоційних станах персонажів. Вербальні засоби творення комічного в досліджуваному канадському графічному романі на фонетичному рівні представлені звуконаслідуванням і вигуками й підсилені графічними засобами (пунктуацією, шрифтом, кольором). Вживання авторських фонетичних оказіоналізмів сприяє творенню комічних ефектів. Разом з інтернаціональними й загальнолюдськими рисами комічного в аналізованому графічному романі проявляється національний характер комічного.

Посилання

Вороніна Р. В. Комікс як особливий жанр літератури. Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції. Харківський національний медичний університет. Харків, 2016. С. 43–51.

Івасишин М. Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний і екстралінгвальний виміри : дис. …канд. філол. наук. 10.02.04. Івано-Франківськ, 2019. 404 с.

Калита О. М. Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2006. 214 с.

Кузьмич О. Я. Мовні засоби творення комічного в українській прозі кінця ХХ століття – початку ХХІ століття : дис. канд. філол. наук. 10.02.01. Луцьк, 2015. 217 с.

Огар Е. І., Копильчас Х. С. Сучасний український «мальопис»: видавничі реалії та перспективи. Поліграфія і видавнича справа. 2018. Вип. 2. С. 64–75.

Філоненко Б. Робити комікси з національними героями зараз на часі. Читомо. 2014. URL: http://www.chytomo.com/book-art/boris-filonenko-robiti-komiksi-z-nacionalnimi-geroyami-zaraz-na-chasi (дата звернення 2.11.2023).

Філософський словник / гол. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf (дата звернення 2.11.2023).

Щербина А. О. Жанри сатири та гумору: нарис. Київ : Дніпро, 1997. 136 с.

O’Malley B. L. Scott Pilgrim’s Precious Little Life. Zipcomic. 2020. URL: https://www.zipcomic.com/scott-pilgrimissue-1 (дата звернення 11.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22