ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ А. МАЙКЛІДІСА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.8

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, переклад фразеологізмів, еквівалентність, способи перекладу фразеологізмів, збереження образності під час перекладу, переклад.

Анотація

Фразеологічні одиниці вважаються найвиразнішою частиною словникового запасу мови, адже вони відображають історію, мудрість, досвід, мораль та гумор народу. Завдяки своїй образності фразеологічні одиниці передають усі найтонші відтінки, національний колорит і збагачують мовлення. Завдяки особливостям фразеологізмів художній текст наповнюється метафоричністю та образністю. Ці одиниці є неймовірно важливим та актуальним матеріалом для дослідження серед мовознавців та перекладознавців. Фразеологізми вживаються постійно та існує їх безліч. Їх основним призначенням є функціонування як виду міжкультурної комунікації. Сам факт наявності в мові, окрім простих слів, цілих словесних комплексів, які тотожні слову, складність пошуку еквівалента під час перекладу та особливості передачі під час перекладу служать для нас приводом до того, щоб досліджувати саме це явище. Проблема класифікації фразеологізмів часто постає перед мовознавцями і сьогодні. У мовознавстві наявні семантичні, ідеографічні, тематичні, експресивно-стилістичні, структурні, морфологічні класифікації фразеологізмів. Проблема перекладу фразеологізмів така ж актуальна, як і проблема їх класифікації, тому різні вчені пропонують свої способи їх перекладу. Адже часто передати фразеологічні одиниці слово в слово неможливо, тому що вони являють собою єдине семантичне ціле. Більшість українських мовознавців виділяють такі основні способи перекладу, як: повний або частковий еквівалент, фразеологічний аналог, лексичний переклад, описовий переклад та калькування. До менш поширених вони відносять антонімічний переклад, контекстуальні заміни та інші граматичні трансформації. Всі способи можна розділити на фразеологічні та нефразеологічні. Звісно, вчені надають перевагу першому типу для збереження образності, колориту та значення оригінального виразу. А буквалізм викликає нерозуміння у читача та псує сприйняття фразеологічної одиниці. Саме тому без знання фразеології неможливо оцінити яскравість і виразність мови, зрозуміти гру слів, жарт або навіть сенс усього висловлювання. Складність у процесі перекладу фразеологізмів полягає в тому, що англійська та українська мови різні за будовою та зв’язком між словами. Також фразеологічні одиниці за своєю структурою – це семантично неподільні словосполучення, зміст та засіб вираження яких значно відрізняється між собою. Безумовно, труднощі під час перекладу сталих виразів виникають через їх національно-культурне підґрунтя.

Посилання

Баран Я.А. Фразеологія: знакові величини : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. Вінниця : Нова Книга, 2008. 256 с.

Їжакевич Г.П. Стилістична класифікація фразеологічних одиниць. Українська мова і література в школі. 1971. № 10. С. 13–21.

Карабан В.І. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2006. 608 c.

Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник. Вінниця : Нова Книга, 2017. 448 с.

Краснобаєва-Чорна Ж. Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної мікросистеми «фразеокласифікація». Лінгвістичні студії. 2013. Вип. 26. С. 156–163.

Личук М.І., Шинкарук В.Д. Ступені фразеологізації речень. Чернівці : Рута, 2001. 136 с.

Нагорна М. Основні шляхи перекладу фразеологізмів українською мовою. Наука. Освіта. Молодь. Умань. 2016. № 2. С. 47–48.

Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). Київ : Сімферополь, 1997. 252 с.

Bally Ch. Precis de stylistique. Geneve, Switzerland : Eggimann, 1905.

Smith Logan Pearsall. Words and Idioms: Studies in the English Language. Constable, 1943. 299 p.

Словник фразеологізмів української мови / відп. ред. О.В. Винник. Київ : Наукова думка, 2003. 788 с.

Collins Cobuild Dictionary of Idioms / Founding Ed.-in-Chief J. Sinclair. London : Harper Collins Publishers, 1997. 493 p.

Алекс Майклідіс. Мовчазна пацієнтка / пер. з англ. Ю. Підгорної. Харків : Віват, 2021. 288 с.

Michaelides Alex. The Silent Patient. London : Orion Books, 2019. 352 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22