ПОРІВНЯННЯ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ І ЛІНИ КОСТЕНКО: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.9

Ключові слова:

порівняльна конструкція, структура порівняння, компарант, компаратор, основа (підстава) порівняння, тематична група, лексико-семантична модель.

Анотація

Статтю присвячено вивченню порівняння у поетичному мовленні Лесі Українки і Ліни Костенко в лексико-семантичному аспекті. Розглянуто різні лінгвістичні підходи до тлумачення поняття «порівняння», за якими порівняння визначається як троп, тропеїчна фігура, в якій мовне зображення особи, предмета, явища чи дії передається через найхарактерніші ознаки, що є органічно властивими для інших (Л. Мацько). Визначено логіко-граматичну модель порівняльної конструкції, яка містить чотири складники: суб’єкт (предмет) порівняння; об’єкт (образ) порівняння; основа (підстава) порівняння; показник порівняльних відношень. З’ясовано, що семантика компонентів порівняння дає змогу вивчити особливості мовомислення і світосприйняття автора, психологію творчості, виявити об’єктивну прагматичну інформацію, що є частиною зображуваного. Семантика предмета порівняння, як правило, пов’язана зі змістом усього твору. Вибір об’єкта порівняння ґрунтується на уявленнях, думках, почуттях, внаслідок яких одне уявлення, почуття викликає інше. Лексико-семантичні моделі порівняльних конструкцій у поетичному мовленні Лесі Українки і Ліни Костенко визначено в межах тематичних груп об’єкта порівняння: «фауна», «флора», «явище природи» та інші. Виділено такі основні лексико-семантичні моделі порівнянь, як: «предметний світ – фауна», «абстрактне поняття – фауна», «фауна – фауна», «людина – флора», «абстрактне поняття – флора», «явище природи – флора», «предметний світ – флора», «предметний світ – явище природи», «абстрактне поняття – явище природи», «явище природи – явище природи», «людина – явище природи» тощо. У тематичній групі із суб’єктом (предметом) порівняння «мисленнєва/мовленнєва діяльність» досить поширеними є лексико-семантичні моделі з об’єктом (образом) порівняння «фауна» та «явища природи». З’ясовано, що образні порівняння Лесі Українки і Ліни Костенко є творчим здобутком майстрів, вони наповнені естетичним смислом і наділені потужними експресивно-емоційними потенціями.

Посилання

Бідюк О. Мова віщих знаків у стилі Лесі Українки та Ліни Костенко. Леся Українка і сучасність : збірник наукових праць. Луцьк : РВВ «Вежа», 2007. Т. 4, кн. 1. С. 398–409.

Українка Леся. Твори в чотирьох томах. Том І. Київ : Дніпро, 1981. 541 с.

Костенко Л.В. Вибране : Поезії. Київ : Дніпро, 1989. 559 с.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови : підручник. Київ : Вища школа, 2003. 462 с.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Київ : ВЦ «Академія», 2007. 752 с.

Романченко А.П. Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко. Записки з українського мовознавства. 2013. Вип. 20. С. 43–50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22