ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНОМАСТИЧНОГО ПРОСТОРУ В РОМАНІ СОФІЇ АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2023.4.15

Ключові слова:

власна назва, літературна ономастика, художній текст, сучасна українська проза.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування власних назв у зразках сучасної української прози. Вивчення власних назв як мовної універсалії є натепер одним із ключових компонентів української лінгвістики. Оніми активно реагують на зміни в суспільному житті носіїв мови, відображають основні культурні, історичні, політичні, духовні процеси розвитку людства. Крім того, є носіями ознак певного історичного періоду, географічного ареалу тощо. Онімікон роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія» зумовлений метою художньо зобразити колізії головних героїв на тлі життя міста Станиславова початку ХХ століття. У статті здійснено класифікацію та інтерпретацію основних груп онімів у художньому творі, визначено їх лінгвістичну й ідейно-естетичну роль у формуванні формозмістового рівня тексту. З’ясовано, що онімний простір досліджуваного твору відображає синтез західноєвропейської традиції та елементів української мовної системи. У ньому зосереджено найбільш поширені типи власних назв, які формують лінгвістичну картину тексту, зокрема, в аспекті відтворення мультинаціональності мови на західноукраїнських землях.

Посилання

Адель. URL: https://cutt.ly/zwK4de10 (дата звернення: 18.01.2024).

Андрухович С. Фелікс Австрія. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 288 с.

Бучко Д., Ткачова Н. Словник української ономастичної термінології. Харків : Ранок-НТ, 2012. 256 с.

Карпенко Ю. Літературна ономастика : зб. статей. Одеса : Астропринт, 2008. 328 с.

Корнієнко Н. Софія Андрухович: Назву книжки «Фелікс Австрія» мені «підказав» батько. URL: https://starylev.com.ua/news/sofiya-andruhovych-nazvu-knyzhky-feliks-avstriya-meni-pidkazav-batko (дата звернення: 18.01.2024).

Стефанія. URL: https://cutt.ly/BwK4vwbc (дата звернення: 18.01.2024).

Торчинський М. Власні назви нематеріальних об’єктів: структура, диференційні ознаки, перспективи дослідження. НЗ ТНПУ. Сер: Мовознавство, 2017. № 1 (27). С. 299–303.

Фелікс – значення і походження імені. URL: https://yakzvaty.com.ua/feliks-znachennya-i-pohodzhennya-imeni/(дата звернення: 18.01.2024).

Філінюк В. Власні назви роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович: лінгвостилістичний аналіз. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, 2019. Вип. 50. С. 156–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО