ПОПОВНЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НЕОЛОГІЗМАМИ СУЧАСНОГО ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/philspu/2024.5.2

Ключові слова:

неологізм, лексична інновація, неологічна лексема, російсько-українська війна, спосіб словотворення

Анотація

У статті здійснено лексико-семантичний і структурно-словотвірний аналіз неологізмів української мови, які з’явилися в період сучасної російсько-української війни та функціонують переважно в інтернет-просторі. Неологізми розглядаються як слова чи їх окремі значення, що з’явилися в мові на сучасному етапі її розвитку і новизна яких усвідомлюється мовцями (загальномовні неологізми) або були вжиті тільки в якомусь акті мовлення, тексті чи творі певного автора (стилістичні або індивідуально-авторські неологізми). Доведено, що найпродуктивнішими для неологізмів сучасного воєнного періоду є морфологічні способи словотворення, зокрема суфіксальний, конфіксальний, осново- та словоскладання. З’ясовано, що значна частина лексичних інновацій утворена за допомогою контамінації, тобто шляхом накладання структурних елементів однієї лексеми на іншу. Виявлено, що одним із продуктивних способів творення неолексем сучасного періоду виявився також лексико-семантичний спосіб – переосмислення значення наявних у мові слів. У статті підтверджено думку про те, що нова лексика певного історичного періоду завжди відбиває інформацію про особливості політичного, економічного, культурного життя суспільства в цю епоху. І чим важливішим, почасти – трагічнішим є період становлення й розвитку суспільства, тим активніше мова реагує появою нових слів, які забезпечують як потреби суспільства, так і потреби самої мови. Крім цього, доведено, що трагічні суспільні події останніх років зумовили появу великої кількості неологізмів, які продовжують з’являтися переважно в сучасному інтернет-просторі, входити до системи української мови, поповнюючи її лексичний склад; проте деякі нові слова залишаються оказіональними елементами мовлення окремих мовців.

Посилання

Вусик Г. Л., Павлик Н. В. Неологізми як мовне відображення російсько-української війни 2022 року. Закарпатські філологічні студії. 2022. Вип. 23. Том 1. С. 52–57.

Гладченко А. М., Комарова О. С. Неологізація лексики у період російсько-української війни. Вчені записки ТНУ імені В І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2023. Том 34 (73). № 1. Ч. 1. С. 7–13.

Гмиря Л., Заскалета В. Морфологічні та дериваційні особливості неологізмів воєнного часу. Актуальні питання гуманітарних наук. Мовознавство. Літературознавство. 2023. Вип. 60. Том 1. С. 159–165.

Городиловська Г. П. Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення воєнних неологізмів. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2023. № 207. С. 54–61.

Гриценко С. Мовні інновації російсько-української війни 2022 року. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2022. № 2 (32). С. 9–13.

Даниленко В. Неологізми в мережевих виданнях України доби незалежності. Український інформаційний простір. 2023. № 1 (11). С. 149–162. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/279624/274204.

Демешко І. М. Лексико-словотвірні інновації в медіадискурсі періоду війни. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 2 (205). Кропивницький : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 58–63.

Кирилюк О. Л. «Вогнехреще» або неологізми як відображення військового протистояння. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : Лисенко В. Ф., 2015. Вип. 137. С. 52–56.

Шевчук Л. В. Словотвірна контамінація як вияв лінгвокреативності на феномен війни (на матеріалі медіатекстів). Записки з українського мовознавства. 2022. № 9. С. 172–185.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-15