№ 5 (2024): Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія

Слобожанський науковий вісник. Серія: Філологія. 2024. № 5. 62 с. 
Засновники: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ухвалено до друку: 25 березня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-15

РОЗДІЛ 1 МОВОЗНАВСТВО

РОЗДІЛ 2 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА