ХОРОВІ КОЛЕКТИВИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА: СПРОБА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.6

Ключові слова:

навчальний хор, практична робота з хором, створення виконавського еталона, диригентські компетенції, дистанційна освіта

Анотація

У статті автор робить спробу аналізу діяльності хорових колективів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка – Народної хорової капели й жіночого хору – протягом майже сорока років існування колективів. Проблема дослідження полягає в необхідності вдосконалення традиційних загальновідомих методик викладання хорового співу як в умовах офлайн освіти, так і в період дистанційних занять і воєнного стану. Мета дослідження – аналіз специфіки функціонування хорових колективів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка в історичному ракурсі й формування рекомендацій стосовно підвищення ефективності навчально-виховного процесу та активізації спонукального мотиву до навчання в здобувачів освіти. Завдання дослідження: а) аналіз творчої діяльності Народної академічної хорової капели Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка як мистецького еталона; б) усвідомлення головних завдань, які стоять перед навчальним колективом, на прикладі вивчення особливостей етапів розвитку жіночого хору Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У процесі дослідження розвитку хорової справи Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка застосовували методи аналізу, синтезу, спостереження, порівняння. У процесі дослідження діяльності хорових колективів Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка проаналізовано роль навчального хору в процесі створення мистецького взірця, а також значення самостійної роботи студентів з хоровим колективом для формування професійних навичок майбутнього керівника хору. Таким чином, навчальний хоровий колектив має вирішувати два головні завдання: залучати здобувачів освіти до виконавської діяльності на високому професійному рівні й виховувати майбутніх керівників хорових колективів через самостійну практичну роботу з хором. Раціональний розподіл навчального часу на заняттях хорового класу може бути таким: до 40% репетиційного часу доречно присвятити практичній роботі студентів, а 60% заняття працюватиме викладач.

Посилання

Алтухова А.В., Ростовцева Н.С. Можливості використання дистанційного навчання у підготовці майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Theory and practice of science: key aspects. Scientific collection «interconf». 2021. № 58. Р. 21–22.

Галацин К.О., Фещук А.М. Мотивація магістрів технічних спеціальностей до оволодіння іншомовною науковою комунікацією. Академічні студії. Серія «Педагогіка». Одеса : Гельветика, 2021. Вип. 4. Ч. 1. С. 57–64.

Гарбуз Т.В., Потапчук Т.В. Вокально-хорова робота в процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в сучасній вищій школі. Педагогічний часопис Волині. 2017. № 1 (4). С. 56–61.

Головачук Т.І., Адамова І.З. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С. 3–6.

Заболотний І.П. Основи хорознавства. Суми : Мрія-1, 2006. 186 с.

Качуринець Л.В. Віртуальний хор як необхідний педагогічний досвід в умовах дистанційного навчання. Актуальнi питання гуманiтарних наук : мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка. 2020. Вип. 34. Том 3. С. 211–218.

Марач О.М., Шурдак М.І. Хорознавство з методикою викладання : методичні рекомендації та тестові завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 025 «Музичне мистецтво» / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2022. Ч. 1. С. 33.

Мартинюк Т.В. Навчальний хор педагогічного університету у дзеркалі наукової концепції академіка Анатолія Авдієвського. Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський, 2017. Вип. 22 (1-2017) Ч. 2. С. 73–79.

Пухальський Т.Д., Кузів М.П. Особливості організації дистанційного навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва. Молодь і ринок : науковий журнал. Дрогобич, 2022. № 6 (204). С. 99–104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05