ВИКОНАВСЬКА ТА ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА КАНЕРШТЕЙНА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.8

Ключові слова:

українська музика, виконавство, диригент, оркестр

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти виконавської та викладацької діяльності видатного українського диригента Михайла Канерштейна. На основі опрацювання довідникової, наукової й публіцистичної літератури, архівних документів, навчально-методичних праць митця («Питання диригування», «Про методику навчання диригентів») здійснено огляд його життєтворчості, простежено етапи різнобічної діяльності, виокремлено особистісні якості, що проявилися в професійному спілкуванні з колегами й учнями, проаналізовано методичні принципи роботи диригента з оркестром, схарактеризовано його внесок у розвиток вітчизняної диригентської школи, окреслено напрями подальшого дослідження проблеми. Методологія дослідження спирається на системний підхід, що охоплює історичний, культурологічний і системно-аналітичний ракурси. Використано низку загальнонаукових методів: історичний (для аналізу суспільно-політичних і загальнокультурних процесів радянської епохи); історико-культурний (для визначення художньо-естетичних засад розвитку української музики окресленого періоду); метод історіографічного аналізу (для осмислення літератури з досліджуваної проблематики); хронологічний (для усвідомлення процесів розвитку українського диригентського мистецтва); описовий (для систематизації зібраного матеріалу й характеристики досліджуваного об’єкта); біографічний (для вивчення життєтворчості М. Канерштейна). Наукова новизна дослідження полягає в зібранні та систематизації відомостей про життя й діяльність М. Канерштейна; у введенні в науковий обіг архівних документів особистого фонду митця; в аналізі його методичних поглядів на техніку диригування, викладених в авторських теоретичних працях; у розкритті особистісних і професійних рис диригента; у визначенні його внеску в історію розвитку вітчизняної диригентської школи.

Посилання

Власенко А. Ювілей диригента. Музика. 1982. № 5. С. 30.

Кузик В. Творець звукової палітри. Музика. 2002. № 3. С. 25–26.

Канерштейн М. Про методику навчання диригентів. Питання диригентської майстерності / упоряд. М. Канерштейн. Київ : Музична Україна, 1980. С. 5–32.

Канерштейн М. Мистецтво і майстерність диригента: виховання в консерваторії. Музика. 1974. № 4. С. 10–11.

Макаренко Г. Творчість диригента: естетико-мистецтвознавчі виміри : монографія. Київ : Факт, 2005. 328 с.

Глієр Р. Про концерти українських виконавців у Москві. Радянська Україна. 22.12. 1948. ЦДАМЛМ. Фонд № 789. Оп. 1. Спр. 15.

Toscanini A. Arturo Toscanini / With a Foreword by S. Zweig, Transl. by Eden and Cedar Paul. London, William Heineman, Ltd, 1936. 126 p.

Walter B. Von der Musik und vom Musizieren. Frankfurt : S. Fischer, 1976. 254 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05