МОДИФІКАЦІЯ ВІОЛОНЧЕЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В СУЧАСНОМУ ВЕКТОРІ РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.12

Ключові слова:

віолончель, модифікація виконавства, онлайн- та офлайн-виконання, семантика віолончелі, твори для віолончелі

Анотація

Стаття присвячена проблемам виконавського інструментального мистецтва, зокрема віолончельного, у світлі сучасного соціокультурного простору. Акцентується увага на нових умовах концертної діяльності, на відміну від попередніх, використанні новітніх технологій і пошуках актуального музичного матеріалу. Описано виконавські завдання і трансформації роботи віолончеліста-інтерпретатора в тенденціях розвитку технічних можливостей. Зауважено на фізіологічних властивостях дій артиста під час публічного виступу, зумовлених специфікою акустичних вимог конкретних мистецьких локацій. Досліджений спадок виконавських традицій дає можливість виявити новизну інтерпретування, написання нової музики для віолончелі, доповнюючи репертуар особливими творами, що визначає нові форми виконання й модифікацію сучасного музичного розвитку. У наведених прикладах двох творів великої форми композиторів-сучасників України й Ізраїлю – Вікторії Віти Польової та Баруха Берлінера – простежено модифікацію композиторського й виконавського підходів до концепції створення оригінального мистецького продукту. Важливою тенденцією визначено постійні зміни у викладі музичного тексту та специфіки перцепції слухача. Підкреслено зв’язок певного музичного доробку сучасності із джерелами духовної культури, який є актуальною потребою у викликах часу. Сформовано поняття модифікації виконавства у віолончельному мистецтві й особливостей його конкретних завдань. Окреслено технологічні тенденції появи нових форм існування виконавства в інформативних теренах і їх різновиди – онлайн та офлайн. Зосереджено увагу на інтерпретаційному куті розвідки, що є одним із основних векторів-важелів у розвитку музичного мистецтва. Виокремлено поняття семантики віолончелі в розумінні змістового наповнення уявлення про інструмент з боку індивідуальних особливостей: характеристики звучання, ролі можливостей висловлювання, пріоритетних композиторських уподобань.

Посилання

Катрич О.Т. Колективний слухач – пасивний реципієнт чи креатор ідей? (Про інтенціальний вимір музичного виконавства). Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2022. Вип. 135 : Інтерпретаційні аспекти музичної творчості. С. 17–25.

Польова В.В. «Дзеркало. Сни. Маленьке життя». Балет. Партитура. Рукопис. Київ, 2021. 86 с.

Польова В.В. «Танка» для віолончелі і фортепіано. Рукопис. Київ, 2020. 5 с.

Польова В.В. «Eter» для віолончелі і фортепіано. Рукопис. Київ, 2020. 7 с.

Стародуб І.В. Фортепіанна музика Вікторії Польової: досвід виконавського втілення та слухацького сприйняття. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ, 2022. Вип. 135 : Інтерпретаційні аспекти музичної творчості. С. 48–57.

Сучасне віолончельне мистецтво: естетика, теорія, практика : навчальний посібник для вищ. навч. закл. к-ри і мистецтв ІІІ–ІV рівнів акред. / В.Г. Сумарокова та інші. Одеса : ВМВ, 2009. 160 с.

Червова О.А. Вадим Сергійович Червов («Вклонитися пам’яті»). Київ : Фенікс, 2012. 320 с.

Berliner, Baruch “Jacob’s Dreams” concerto for cello & string orchestra. Manuscript. Tel Aviv, 2022. P. 52.

Slater, Don. Social relationships and identity online and offline. In: Lievrouw, Leah and Livingstone, Sonia, (eds.) Handbook of New Media: Social Shaping and Consequences of Icts. Sage Publications, London, UK, 2002. Р. 533–546.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05