ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У САМОСТІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ХОРОВОГО КЕРІВНИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.13

Ключові слова:

професійні компетенції, самостійна діяльність, мотивація, хорове виконавство, творча активність, вокально-хорова робота

Анотація

У статті розглядаються теоретичні аспекти проблеми формування професійних компетенцій у самостійній діяльності майбутнього хорового керівника за умов сучасного культурно-освітнього середовища. Завданнями дослідження є теоретичний аналіз наукових підходів щодо визначення характерних основних функцій диригента-хормейстера, показників розвитку його виконавських навичок у роботі з хором, професійних компетенцій як результату зростання фахових характеристик особистості хормейстера. Визначено напрями диригентсько-хорової підготовки в процесі формування професійних компетенцій сучасного керівника хорового колективу в закладах вищої освіти мистецького спрямування. Зазначено, що оволодіння методичною та технологічною освітньою базою сприяє формуванню підготовки до самостійного пошуку шляхів для успішної професійної позиції та творчої активності. Наголошено, що для забезпечення результативності самостійної роботи здобувачів вищої освіти викладачу потрібно контролювати виконання завдань, спрямованих на опанування сучасних методів і прийомів музичної освіти, на різних етапах його реалізації. Аналізуючи й узагальнюючи теоретичні здобутки, спираючись на особисті надбання, зробили спробу узагальнити найбільш ефективні умови розвитку професійних компетенцій хормейстерів. Такий підхід дасть змогу уникнути прогалин у формуванні професійних досягнень здобувачів вищої освіти, забезпечити і спрямувати навчальний процес на формування комплексу спеціальних базових знань, необхідних мистецьких умінь і практичних навичок майбутніх хормейстерів на основі розвитку й удосконалення особистісних професійних компетентностей: виконавських, педагогічних, організаційних, просвітницьких, комунікативних тощо, які забезпечують ефективність практичної професійної виконавської та педагогічної діяльності у сфері музичної освіти й науки.

Посилання

Михайличенко О.В. Основи загальної та музичної педагогіки: історія та теорія : навчальний посібник. Суми : Козацький вал, 2009. 208 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А.В. Семенової. Одеса : Пальміра, 2006. 222 с.

Заболотний І.П., Карпенко Є.В., Матвієнко Т.В. Робота з хором : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Суми : ФОП Цьома С.П., 2023. 114 с.

Бірюкова Л.А. Підготовка вчителя музики до роботи з хором : навчально-методичний посібник. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. 240 с.

Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О.П. Рудницька та ін. ; заг. ред. О.В. Михайличенко, редактор Г.Ю. Ніколаї. Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. 255 с.

Карпенко Є.В. Алгоритми самостійної роботи студента в процесі вивчення хорового аранжування : методичні рекомендації до робочої програми з хорового аранжування для здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня. Суми : ФОП Цьома С.П., 2021. 64 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05