ПОНЯТТЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ» В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2023.3.20

Ключові слова:

менеджмент, хоровий колектив, диригент, диригентсько-хорова освіта, мистецтво

Анотація

У статті розглянуто основні складники сучасної диригентсько-хорової освіти, що складається з таких компонентів: диригування (хорове/оркестрове), хорознавство, практична робота з вокально-хоровим колективом, хорове аранжування, хоровий клас, постановка голосу, інструментальна підготовка тощо. Методологія статті базується на науковому дослідженні й аналізі літературних джерел, використанні аналітичного методу для огляду останніх досліджень і публікацій у структурі диригентсько-хорової освіти й виконавства. Окреслено основні якості майбутнього хорового диригента, серед яких – досконале володіння основами мануальної техніки, належна вокальна й інструментальна підготовка, знання елементарної теорії музики, сольфеджіо, гармонії, поліфонії та композиції, наявність відповідних особистих (комунікація, емпатія, пунктуальність, стресостійкість, критичне мислення, креативність) і лідерських якостей. З’ясовано зміст основних менеджерських функцій керівника хорового колективу, серед яких – організація та забезпечення належних матеріально-технічних умов для реалізації завдань колективу (репетиційна база; забезпечення учасників допоміжними матеріалами; пошук цифрових платформ і концертних майданчиків для здійснення виконавської діяльності), фінансове забезпечення колективу (заробітна плата (за наявності професійного рівня); пошук окремої фінансової підтримки (спонсори, меценати, патронаж)), популяризація та просування колективу (створення електронного сайту, розповсюдження аудіо- й відеоматеріалів на цифрових платформах (наприклад, YouTube), ведення сторінок у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), участь у радіо й телевізійних ефірах (за можливості) на державних центральних чи регіональних засобах масової інформації). Аргументовано доцільність уведення основних аспектів менеджменту в сучасну диригентсько-хорову освіту, їхнє застосування під час освітнього процесу в контексті практичної роботи з вокально-хоровими колективами.

Посилання

Заболотний І. Диригентсько-хорова педагогіка як мистецько-освітній феномен. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». Тернопіль, 2020. Вип. 1. URL: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/205909/205846.

Лащенко А.П. З історії київської хорової школи. Київ : Музична Україна, 2007. 197 с.

Мартинюк А.К. Теорія і практика диригентсько-хорової школи в Україні XX – початку XXI століття : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01. Переяслав, 2021. 46 с.

Растригіна А.М. Диригентсько-хорова педагогіка в науковому дискурсі сучасної професійної мистецької освіти. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. Випуск 204. С. 61–66.

Робоча програма освітнього компонента: хорове диригування. Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. URL: http://lpc.org.ua/.

Савенко С.М. Конкурсно-фестивальні форми хорової творчості: традиційні моделі та сучасні тенденції : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17.00.03. Одеса, 2021. 19 с.

Цюра С. Розвиток диригентсько-хорової педагогіки в Україні: виклики сьогодення. Молодь і ринок. 2022. № 1 (199). С. 170–175.

Ярмолюк О.В., Шкоба В.А., Степанюк А.В. Хоровий менеджмент як складова підготовки здобувачів фахової вищої освіти до професійної діяльності. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2022. Вип. 4. 2022. С. 87–92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-05