ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ ДОБИ РЕНЕСАНСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/art/2024.1.4

Ключові слова:

музична педагогіка, музичне виховання, музична освіта, доба Ренесансу, мистецтво, гуманізм, навчання, освітній процес, навчальний осередок, естетика, методика

Анотація

У статті розглядається проблема розвитку музичної педагогіки в соціокультурному контексті європейського й українського простору доби Ренесансу; відзначено гуманістичні тенденції та прагнення до гармонійного виховання особистості, антропоцентризм, відродження традицій античного мистецтва; підкреслено тісний зв’язок української музичної культури та виховання означеного часового відтинка із загальноєвропейськими тенденціями; визначено специфіку музично-виховного процесу навчальних закладів, у яких систематизувались об’єктивні закономірності виховання та навчання; узагальнено вплив найбільш визначних педагогів і музикантів на становище тогочасного музичного виховання; акцентовано вагому роль музично-педагогічних концепцій Джозеффо Царліно, Яна Амоса Коменського, Миколи Дилецького, Григорія Сковороди й інших учених; подано відомості про деякі музично-педагогічні трактати, які були інспіровані практичним викладацьким досвідом і потребами дидактичного характеру; наголошено на зростанні міжкультурної взаємодії, активному перейманні педагогічного досвіду під час навчання та подорожей українських музикантів до країн Європи. Застосування комплексного методологічного підходу забезпечило поєднання музикознавчого, історичного, аналітичного, системного, джерелознавчого, індуктивного, дедуктивного й інших наукових методів дослідження. Доведено значущість впливу історичних, політичних, релігійних, соціокультурних, географічних та інших параметрів на розвиток музичної культури та педагогіки в означений період. Підкреслено, що впродовж багатьох століть в українському музичному мистецтві найбільш інтенсивно розвивалася вокально-хорова царина, зокрема й у добу Відродження. Доведено, що стильовим орієнтиром тогочасного простору став ренесансно-бароковий (козацький) тип української музичної культури.

Посилання

Бакай С. Музика, як засіб духовного розвитку особистості в просвітницькій діяльності Г.С. Сковороди на Слобожанщині. Педагогіка та психологія. Харків : ХДПУ, 2001. Вип. 19. Ч. 12. С. 23–27.

Дилецький М. Граматика музикальна / підгот. О. Цалай-Якименко ; ред. М. Гордійчук та ін. Фотокопія рукопису 1723 р. Київ, 1970. ХСІІІ. 109 с.

Ластовецька Л. Творча спадщина Григорія Сковороди у вимірі українського музичного мистецтва. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія «Мистецтвознавство». 2023. Вип. 49. С. 92–98. https://doi.org/10.31866/2410-1176.49.2023.293291.

Малашевська І. Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2005.

Медведик Ю. Українська духовнопісенна творчість XVII–XVIII ст.: джерела, текстологія та жанрова стилістика : автореф. дис ... докт. мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 2009. 44 с.

Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 640 с.

Сиротинська Н. На роздоріжжі історії в XVI столітті: гуманізм vs тоталітаризм. Українська музика : науковий часопис. Львів, 2020. Ч. 2. C. 18–28.

Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII ст.: київське пініє, київська нота, київська граматика : дис. ... докт. мистецтвозн. : 17.00.03. Київ, 2004. 45 с.

Чеченя К. Інструментальна музика в Україні другої половини XVI – середини XVIII століття і проблеми автентичності у виконавській культурі : автореф. дис. … канд. мистецтвозн. : 26.00.01. Київ, 2008. 19 с.

Шреєр-Ткаченко О. Історія української музики. Київ, 1980. Ч. І. 198 с.

Шульгіна В. Українська музична педагогіка. Київ, 2005. 272 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-20